Fredagsbrev uge 51


Billedet indeholder sandsynligvis: 2 personer, basketballbane, sko og indendørs

 

Kære forældre

Det er som om, at julefreden allerede nu lige så stille sænker sig over VF. Mørket falder på og personalet er ved at gøre klar til året julefrokost, mens de sidste børn hentes hjem til en lang og forhåbentlig god, hjertelig og fredfyldt juleferie.
Dagen i dag har været god. Alle er gået til den, også da der skulle ryddes op ude som inde, det kan vores elever bare. Julemanden hentede alle ind til fælles afslutning, og “nu det jul igen” kunne høres i lang tid gennem Velling Friskoles bygninger, også da sangen var forstummet.

Som noget nyt i år var der plads til, at vi kunne danse om juletræ, og på den måde måske have været med til at skabe en ny og hyggelig tradition på Velling Friskole.

Alle lærere samledes med eleverne de sidste ti minutter for at give hånd med ønsket om en god jul og et godt nytår. Således sluttede en god og traditionsrig dag på VF. I den helt rette ånd af nærvær og tætte relationer.

Tusind tak for samarbejdet i 2019. Jeg synes, vi generelt har et godt, loyalt og tillidsfuldt samarbejde med hinanden på kryds og tværs.
Selvfølgelig vil der være perioder, hvor der skal arbejdes ekstra hårdt for at få tingene ind i den rigtige rille, sådan tænker jeg det er, når vi er blandt mennesker og har valgt at ville være en del af et forpligtende fællesskab. Så længe vi lytter og helhjertet forsøger at forstå hinanden, så når vi langt og som regel i mål.

Billedet indeholder sandsynligvis: 3 personer, ild og friluftsliv

 

Billedet indeholder sandsynligvis: 1 person, på scenen, står, dagligstue, basketballbane, sko og indendørs

 

Juleaktivitetsdag

Billederne denne gang er hentet fra vores store fælles juleaktivitetsdag, der bl.a. bød på mudderfodbold, leg og tons, bordtennis, bordfodboldturnering, yoga, mindfullness, volley, dans, spring, støvledans, melder krig, samarbejds- og tillidsøvelser og meget mere. Eleverne kunne vælge sig på det de havde lyst til, og efterfølgende gav rigtig mange udtryk for, at det bare havde været en god dag for både store og små.

En aktivitetsdag for kroppen og en dag for ALLE med så mange forskellige valgmuligheder – FEDT.

 

 

 

Billedet indeholder sandsynligvis: 2 personer, smilende personer, ild, nat og nærbillede

 

Billedet indeholder sandsynligvis: 2 personer, smilende personer, sko og bord

 

Fælles forældremøde i januar

Men lige inden vi helt lukker ned, så lige lidt om, hvad der venter os af spændende ting i 2020, vi plejer jo at sige der hele tiden skal være noget at glæde sig til for både store og små.

Allerede sidst i januar, nærmere bestemt tirsdag den 28., venter der os alle sammen et brag af en god aften. Bestyrelsen har valgt at hente en virkelig kompetent foredragsholder ind, en der forhåbentlig kan være med til at sætte en refleksion i gang hos os alle.

På forældremødet i 2019  var temaet dannelse, og følgende var med i fredagsbrevet dengang:

“Dannelse handler grundlæggende om at blive menneske i og gennem samfund. Man dannes som menneske ved at overskride sin egen verden og involvere sig i en større verden. Herved gør man sig nogle erfaringer, der ændrer ens måde at forholde sig til sig selv, andre og verden på. Essensen af dannelsen består altså i at se tingene i et anderledes perspektiv og blive del af noget større.
Grænserne mellem menneske og teknologi bliver stadigt mere flydende, og derfor skal vi ifølge Lars Geer Hammershøj holde fast i dannelsen og mere end nogensinde før forholde os til, hvad det vil sige at være menneske i dag – i en digital tidsalder. Her fremhæver han kreativiteten som en særlig vigtig komponent i dannelsen i dag.

Begreberne dannelse og digital dannelse er vigtige at holde adskilt.

Nedenstående er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, ja en sådan findes faktisk:

For hovedparten af danske børn og unge er internettet en central del af deres hverdag, herunder til læring, leg og sociale relationer. Når unge fylder 15 år, får de desuden eget NemID og Digital Post. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 omfatter blandt andre et initiativ om digital dannelse, hvor børn og unge skal lære om teknologiforståelse, digital kommunikation og sikkerhed.
Grundlæggende digitale kompetencer er en forudsætning for at indfri potentialerne ved digitalisering af samfundet. For at understøtte børn og unges digitale kompetencer sættes fokus på digital dannelse, så børn og unge bliver bevidste og målrettede i deres brug af teknologi samt bliver i stand til at begå sig læringsmæssigt, socialt, etisk og produktivt i den digitale virkelighed.

“Begå sig læringsmæssigt, socialt, etisk og produktivt i den digitale virkelighed,” pyha vi er altså på lidt af en opgave her dels som skole, men vel i lige så høj grad hjemme.

De fleste af os kan nok ikke sige sig fri for i en eller anden forstand at have dårlig samvittighed i forhold til vores eget brug af digitale platforme, men nok i endnu højere grad bekymringen og den dårlige samvittighed om vores børns brug af og forhold til disse platforme.

Læge, forfatter og foredragsholder,Imran Rashid, har skrevet flere bøger, men især en er han nok kendt for, den hedder “Sluk – kunsten at overleve i en digitaliseret verden”. Der er sikkert en del af jer, der har hørt om bogen eller måske endda læst den. Tidligere uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har sat ord på hans oplevelse af bogen:

Nr. Zahles Seminarieskole sætter her ord på deres oplevelse med Imran Rashid

https://www.facebook.com/sunddigital/videos/1628438403883765/?v=1628438403883765

»Det er fuldstændig vanvittigt, at vi som samfund intet gør for at begrænse børns brug af skærme. Folk er langsomt ved at vågne op, men skaderne på børnenes hjerner kan allerede være uoprettelige,« advarer neurobiolog Michel Desmurget i artiklen “Dommedagsskærmen” hentet fra Weekendavisen.

Dommedagsskærmen

Måske sat lidt på spidsen men interessant læsning.

Ovenstående indlæg har været med til at inspirere bestyrelsen til at få Imran Rashid ud til os.

Og lidt mere jordnært så affødte en budgetsnak om nye computere til friskolen, og eventuelle elevpc´er allerede fra 5. klasse, en diskussion om hvor lidt og hvor meget skærmene skal fylde på Velling Friskole. Man skulle i øvrigt tro vores undervisningsminister Pernille Rosenkrantz Theil sad med på en lytter, for et par dage efter kunne man læse følgende overskrift på Politikens forside:

»En iPad er ikke et universalmiddel«: Minister vil have færre skærme og flere bøger i skolen

Læs artiklen her: https://politiken.dk/indland/uddannelse/art7559152/Minister-vil-have-færre-skærme-og-flere-bøger-i-skolen

Bemærk at datoen for forældremøde 2020 er rykket fra den 29. januar til tirsdag den 28. januar.

Det bliver virkelig et brag af en god og yderst relevant aften, og mon ikke bare det er om at få sat et kryds, og få kontaktet barnepigen hurtigst muligt. Bestyrelsen har lovet at ville gøre alt for at det bliver en super god aften.

 

Billedet indeholder sandsynligvis: 4 personer, folk, der dyrker sport, basketballbane og barn

 

Invitation til Solhvervsmarkering

program solhvervsmarkering

 

Slutteligt vil vi gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.

Vi ses igen mandag den 6. januar kl. 8.10. Her starter vi ud med fælles morgensang, og efterfølgende går vi ud i klasserne i fortælletiden. Altså ingen morgenidræt.

På hele personalets vegne

Peter