Fredagsbrev uge 3


 

Kære forældre

I november 2019 havde vi fælles personalemøde med bestyrelsen, og her besluttede vi i fællesskab at styrke vore PR-strategi. Her udsprang tankerne om et nyt logo til både friskole og Naturhuset.

Vi kontaktede i den forbindelse Nina, som har sit eget firma, Lee Storm Design, og bl.a. har designet friskoleforeningens logo. Hun takkede ja til opgaven og aflagde os et besøg. Under det første møde bad hun os fortælle vidt og bredt om Velling Friskoles værdier, holdninger, dagligdag osv. osv. Det blev til en rigtig god snak, og Nina tog hjem for at tænke over det, hun havde hørt. Ret kort efter vores første møde vendte Nina tilbage fuld overbevist om, at historien om kastanjebladet stod utrolig stærk, og hun syntes faktisk, at det var intet mindre end fantastisk at have et Logo for friskolen og Naturhuset bundet op på så fin en fortælling.

 

 

I det oprindelige logo var der også et kastanjeblad, og det kastanjeblad er så videreført i det nye logo, men i et nyt og mere moderne design. Hvad er det så lige for en fortælling, der knytter sig op på kastanjebladet?

I 1848 var skolemanden Chresten Kold i Velling. Her plantede han en kastanje ved gården Troldholm. Det kastanjetræ sætter stadig nye skud. Når Kold underviste børn, ville han sætte dem i gang, så de aldrig gik i stå. Det lille kastanjeblad skal vise, at Velling Friskole er et skud af Kolds tanker, som vil give børn både lyst og mod til at lære nyt. 

Og ja, det er selvfølgelig den Chresten Kold, som blev født i Thisted 1816, søn af en skomager. Han uddannede sig til lærer, men kunne ikke få fastansættelse i det danske skolevæsen på grund af sine synspunkter om en levende, personlig undervisning, der var i modstrid med de herskende pædagogiske principper om en effektiv indlæring. Han virkede som privat huslærer og aftenskolelærer forskellige steder i mange år, indtil han i 1851 oprettede en højskole i Ryslinge og året efter en friskole på Nordfyn. Hans skoler fik stor tilslutning, og da han døde kun 54 år gammel, var han leder af en højskole ved Odense og berømt over hele landet. Han blev – sammen med Grundtvig, som han var stærkt inspireret af – fader til den danske skoles udvikling.

Velling Friskole er en Grundtvig – Koldsk friskole, og det er da en ret sej fortælling i forhold til kastanjebladet i vores nye logo.

Hvis I kører mod Lem, vil I, umiddelbart efter svinget til Stauning, kunne se kastanjetræet i levende live.

At vi nu kan præsentere et nyt og moderne logo, siger også noget om den friskole, vi i fællesskab holder os. En friskole der er tro mod sine værdier og holdninger (Kastanjebladet). En friskole der prioriterer børnenes trivsel (Glade børn lærer bedst). En friskole der er opmærksom på, hvad der rører sig af pædagogiske tendenser i tiden og tør tage kritisk stilling til nye strømninger og retninger. En moderne friskole der fokuserer på faglighed, kreativitet og dannelse i et sundt fællesskab.

Da Nina afleverede det færdige materiale fortalte hun også, at hun syntes, at vi skulle prøve at holde fast i altid at nævne friskolen ved dens navn Velling Friskole, og ikke bruge forkortelsen VF, da hun syntes det godt kunne associere til en form for politisk parti eller andet. Det tænker jeg da egentlig er ganske fint at holde fast i.

Vi er så glade for det nye logo, og jo mere vi benytter det, jo bedre synes vi om det. Der er bestilt klistermærker til alle eleverne, og til jer forældre er der en gratis streamer til bilen. Vi glæder os til at dele ud af dem.

 

PBS – overførsler

Vi håber, og tror på, vi har løst udfordringerne med PBS-overførslerne. Vi venter nu spændt på, om det kommer til at køre i denne måned.

 

Det blev så et fredagsbrev, hvor ordet Corona kun blev nævnt en enkelt gang. Jeg fornemmer, at alle er i god kontakt med lærerne, og det, efter omstændighederne, går okay rundt i de små hjem.

Vi vil være opmærksomme på at holde trivselssamtaler med de ældste elever, men vi kan ikke nå alle hver uge, så er der et behov for en snak nu, så husk at byd ind og kontakt lærerne, og det er både om stort og småt.

Med håbet om at alting bare snart bliver sjovere, og det gælder altså også vejret, så vi jeg gerne ønske alle en rigtig god weekend.

På hele personalets vegne

Peter