Undervisningsmiljøvurdering


Som en del af Velling Friskoles Undervisningsmiljøvurdering, har vi foretaget trivselsmålinger i efteråret 2022. Trivselsmålingerne bliver samtidig udgangspunkt for en drøftelse i elevdemokrati, i forhold til udvalgte emner, så elevernes stemme bliver hørt derigennem.

Trivselsmålinger 2022 0. – 3. klasse

Trivselsmålinger 2022 4. – 8. klasse

Velling Friskole foretog en trivsel-undervisningsmiljøvurdering juni 2018.

Læs elevernes svar og konklusionen her:

0-3klasse

4-8klasse