Skolepenge


Skolepengesatserne på Velling Friskole i skoleåret 2020 – 2021 er følgende:

 

img_7907

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfo:

Heldagsplads                                           1095 kr.

Eftermiddag                                             837 kr.

Morgen                                                     275 kr.

Skolepenge for 0.-8. klasse

  1. barn 1050 kr.
  2. barn  575 kr.

De efterfølgende børn tages der ikke betaling for.

Fra 0.- 8. klasse betales skolepenge over 12 måneder. Dvs. ved udmeldelse i slutningen af skoleåret skal der betales for juli måned.

Lejrskole

Man betaler 75,- kr. pr. døgn pr. barn til fortæring.

Der kan blive tale om begrænset ekstrabetaling i nogle af klasserne alt efter, hvor turen går hen.