Skemaer 20/21


Se alle elevskemaer for skoleåret 2020/2021 her:

Elevskema skoleåret 20-21

Vi kører tre forskellige perioder hen over skoleåret. Dette er for i højere grad at imødekomme vejledende timetal i de respektive fag.