Lærerne 21-22


Anette Sandsberg

anette@velfri.dk

Klasselærer for 1. klasse

Birgitte Kallesøe

birgitte@velfri.dk

Klasselærer for 7. klasse

Birgit Thesbjerg

birgit@velfri.dk

Klasselærer for 0. klasse

296011

Esben Gjerulff

esben@velfri.dk

Kirsten Pedersen

kirsten@velfri.dk

Klasselærer for 4. klasse

Maibritt Poulsen

maibritt@velfri.dk

 

Maria Secher Hansen

maria@velfri.dk

Klasselærer for 8. klasse

 

Lui Møller

lui@velfri.dk

 

Tine Enevoldsen

tine@velfri.dk

Klasselærer for 3. klasse

Troels Sønderby

troels@velfri.dk

Klasselærer for 2. klasse

 

Sussie Kristensen

sussie@velfri.dk

Klasselærer for 5. klasse

Frederikke Voetman

Frederikke@velfri.dk

Klasselærer for 6. klasse

 

Louise Koldby

Medhjælp i køkkenet og pædagogisk medhjælp