Elevoptag og procedure


Venteliste

Man er altid velkommen til at få skrevet sit barn på venteliste. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at barnet ikke har en plads, før vi har gennemgået optagelsesproceduren.

Vi gør opmærksom på, at der kan ske forskydninger på listen, da tilflyttere til Velling by og børn fra Naturhuset har 1. prioritet. Hvis man vil have opdateringer på indskrivningslisten, så kontakt kontoret på kontor@velfri.dk.

Tilmeldingsblanket Friskolen


Optagelsesprocedure

 På Velling Friskole tilstræber vi generelt en lav klassekvotient på omkring de 18 i alle klasser.

Kommer en klasse over de 18, vil der altid ske en pædagogisk vurdering af, om der f.eks. skal indsættes ekstra lærerkræfter eller iværksættes andre tiltag.

Dette er netop for ikke at gå på kompromis med den tætte relation og fagligheden.

Disse forhold vil til enhver tid bygge på tillid til, at det er friskolens pædagogiske personale, der foretager en vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Søskende til elever på friskolen og tilflyttere til Velling by er garanteret en plads hvis og såfremt man deler friskolens holdninger og værdigrundlag.

Der skal dog altid ske en pædagogisk vurdering af en klasse før der optages nye elever. Denne vurdering sker i samråd mellem lærere, bestyrelse og skoleledelse.

Alle følger samme optagelsesprocedure:

For at få sit barn optaget som elev på Velling Friskole henvender man sig til skolen for at aftale tid til et besøg og få en samtale med skolens leder og vedkommende klasselærer.

Typisk vil det første besøg kun være mellem forældre og skoleleder.

Her hører man om skolens holdningsmæssige ståsted, forældre opgaver, økonomi og skolens hverdag i øvrigt.

Skolen skal bagefter foretage en konkret vurdering bl.a. på baggrund af kontakt til afgivende skole.

Hvis begge parter ønsker at gå videre med optagelsen, sker tilmelding via mail.


Opstart

  1. Klasselæreren taler med klassen om en god start for den nye elev, og der vælges 2 mentorelever.
  2. Klasselæreren kontakter forældrene i den første uge, for at tale om opstarten og det hidtidige forløb. Kontakten er telefonisk.
  3. Efter 3 uger, afholdes opfølgningssamtale/møde (kan dog gøres telefonisk, hvis det er helt uproblematisk) på initiativ fra klasselæreren.
  4. Efter 3 måneder afholdes en opfølgningssamtale på initiativ fra klasselæreren – telefonisk el. møde.
  5. Den pågældende klasses forældre adviseres om nye forældre, og tager her kontakt for at informere og byde velkommen.

Børnehaveklassen og øvrige klasser

Søskende til elever på skolen og børn fra Naturhuset er garanteret plads indtil 12 måneder før skolestart. Efter denne dato fyldes klassen op fra ventelisten.

I en vis udstrækning kan der skeles til kønsfordeling, når elever fra ventelisten tilbydes plads.

 • Tilmelding sker via mail til kontor@vellingfriskole.dk
 • I februar måned inviteres kommende skolebørn, sammen med deres forældre, en fredag eftermiddag, så børnene sammen med deres forældre kan få hilst på hinanden.