Fredagsbrev uge 5


 

 

Kære forældre

Så langt så godt. Dejligt at vi igen kan åbne dørene for 0.-4. klasse. Vi må dog være ærlige og sige, at det også er med blandede følelser, vi igen kan åbne op, da vi fortsat må undvære de store elever, der ikke har gået i skole siden fredag den 11. december.

Alt er vendt på hovedet i øjeblikket.

Velling Friskole er en grundtvig-koldsk friskole. I en pædagogisk sammenhæng talte Grundtvig om en levende vekselvirkning mellem mennesker som karakteriseret af, at alle mennesker i relationen yder sit og udvikler og forandrer sig. Således også mellem lærer og elev. Begge parter kan og skal lære af hinanden i et ligeværdigt forhold og i konsekvens heraf udvikle og forandre sig. Al videnskab, uddannelse og skole har derfor til syvende og sidst – og uanset fag eller profession – dette ene mål: livsoplysning.

Der er vi altså udfordret på hinanden i øjeblikket. Online undervisningen kan helt sikkert noget, men som vores elever selv giver udtryk for, så savner de kontakten med hinanden og os, og næsten uanset hvordan vi vender og drejer undervisningen, så kan det ikke imødekomme det enorme behov.

Det samme har gjort sig gældende for 0.-4. klasse. Som tiden går kan det være svært at drive sig selv eller finde et formål med dagene, når man ikke kan mødes med sine kammerater og dermed få opfyldt sine sociale behov. Corona har virkelig vist os, at skolen ikke bare er dansk og matematik, men at der netop findes læring, og nødvendig læring, i alle livets kroge og facetter.

I dag fik jeg denne besked fra en forælder:

Kære Peter

Jeg vil gerne sende en ros til alle lærerne på Velling Friskole. De gør et stort stykke arbejde for at få alle med og gøre det spændende, afvekslende og lærerigt. Det er ikke let at få alle med og fastholde alle. Sådan er det virtuelt og sådan er det også til hverdag. Men lærerne klør på med opfindsomhed og tålmodighed. Det er godt arbejde. 

God dag til jer.

En lille mail der med et ændrer så meget i hvert fald den dag.

Jeg kan fortælle jer, at lærerne i den grad arbejder med at skabe varieret undervisning, der både kan tilgodese trivslen, men så sandelig også fagligheden. Det er en svær balance, fordi vores elever har så forskellige udgangspunkter til online- og hjemmeundervisningen. Nogle har forældre tæt på, andre må i højere grad klare sig selv, det er vilkårene. Meldingerne fra lærerne er lige nu, at de også kan have svært ved at blive ved med at finde på og at gøre undervisningen spændende og motiverende for alle. Det er en kæmpe udfordring og opgave, og det kan godt fremkalde en følelse af ikke helt at kunne slå til.

”Så kunne man jo bare smide en masse opgaver ud”, men den går altså overhovedet ikke i hvert fald ikke hos os.

Forleden dag kunne man læse følgende udtalelse af vores undervisningsminister:

Jeg har aldrig før været i en situation, hvor de nationale test var vigtigere end de er i år”, sagde hun.

“Det er ikke for de enkelte elevers eller læreres skyld, at de skal afholdes, men vi er nødt til at vide hvor vi skal sætte ind når vi skal rette op på det læringstab, eleverne måtte have oplevet. Der er de nationale test et af de redskaber, vi kan bruge. Ikke det eneste redskab, for jeg er godt klar over at der er mange problemer med de nationale test og hvordan de måler. Men de kan give os et indblik i om det er i dansk eller matematik eller engelsk, vi skal sætte ind – eller over hele paletten. Derfor vil jeg holde fast i, at de skal gennemføres i år også”.

Jeg er ganske enkelt rystet over, at man kan komme med en sådan udtalelse som landets undervisningsminister, og da især midt i en verdensomspændende pandemi. Udtalelsen kan da i værste fald så tvivl hos os alle om, hvad der er væsentligt og vigtigt. Tænk sig at teste børn der ikke har haft et sammenhængende skoleforløb i snart et år, det kan da kun medvirke til at skabe følelsen af ikke at være god nok, og jo da især hos de elever, der i forvejen har det svært under hjemsendelsen. Altså de elever vi hele tiden får at vide, vi skal holde et særligt øje på. Hav dog tillid til at lærerne kender deres elevers faglige standpunkt.

Vi er ikke i tvivl om, at vi nok skal komme i mål med det faglige over tid, mere bekymret kan vi være omkring den sociale del. Der vil vi skulle bruge noget tid på at finde hinanden igen. Det betyder ikke, at vi dermed lægger et entydigt fokus på trivslen, men vi er bevidste om, at ”glade børn lærer bedst” i et ”sundt fællesskab.”

Heldigvis, og det håber jeg alle er enige med mig i, så er vi en friskole med stærke værdier og holdninger, og vi kan vælge de nationale tests fra, og det gør vi. De har ingen gang på jord.

Vi oplever desværre et stigende pres på de frie skolers frihedsgrad fra regeringens side, og det skal vi altså alle være yderst opmærksomme på, så vi fortsat, med den grundlovssikrede ret vi har, i fællesskab kan holde friskole.

Nå, nu sner det og der er is på søerne og også noget af fjorden. De lyse timer bliver flere og flere, og vi skal nok komme igennem det her. Men til stadighed, og mere vigtigt end nogensinde før, er det så vigtigt, at vi fastholder den gode og konstruktive dialog med hinanden. Er der noget der ikke fungerer, så gå den direkte vej til enten klasselæreren eller faglæreren, alt efter hvad der giver mest mening. Holder vi fast i det, så er jeg ret sikker på, at vi holder skindet på næsen og når i mål på bedste vis.

 

Nu skal det handle om 0.-4.

De fleste fulgte nok med i pressemødet, og kunne der høre nogle af de restriktioner, der skulle gælde for den lille genåbning.

Vi gør som følgende:

Vi hejser flaget og byder alle velkommen tilbage i skole mandag morgen.

0.- og 1. klasse skal afleveres udenfor omme ved legepladsen.

  1. klasse skal ind ad foldedøren, og 3. – 4. klasse har indgang ved de store.

Vi skal nok guide jer fra morgenstunden af.

Når jeres børn ankommer, så står lærerne klar til at modtage 2.-4. indenfor, og her vil de stille og roligt fortælle eleverne om den kommende tid i forhold til de restriktioner, der er gældende, og som vil få indflydelse på vores hverdag. I øvrigt vil det ligne det, de mødte inden jul.

Birgit og Anette tager imod på legepladsen, og så går 0. og 1. ind i samlet flok, når der er leget af. Her vil Birgit og Anette også på bedste måde orientere børnene, så de lynhurtigt er trygge i deres skoledag.

Vi vil gerne, at ingen forældre kommer ind på friskolen i den kommende periode, og det gælder både ved aflevering og afhentning.

Har I et ærinde eller lige skal tjekke jeres børns garderobe en gang imellem, så er det selvfølgelig helt i orden, og I kommer bare ind. HUSK dog her at bruge mundbind.

Altså vi bærer kun mundbind indenfor.

Mht. afhentning i sfo´en, så smid en sms eller ring når I kommer, så sørger personalet for at sende jeres barn ud. Har I muligheden for at hente tidligere en dag, så vil det være rigtig fint.

Hvor er det i grunden fantastisk at skrive til jer, jo mere jeg skriver jo mere glæder jeg mig til at se børnene igen.

Jojo, restriktioner er der nok af, men hallo ungerne får det pragtfuldt, og det gør I da også kære forældre.

I vil blive orienteret om genåbningen af klasselærerne inden weekenden.

5.-8.

Inden jul appellerede vi til forsigtighed ved indgåelse af bobler i fritiden, og det at lade børnene sidde hjemme ved hinanden i undervisningen. Vi kan og må ikke opfordre til sociale aktiviteter, men følgende skriver undervisningsministeriet om initiativ til små læsegrupper (to og to)

Børn og unge opfordres privat – ligesom den øvrige del af befolkningen – til at se så få som muligt og ikke mere end fem sammen. Der er dog ikke noget til hinder for, at de unge selv tager initiativ til små læsegrupper eller lignende.

Måske er det tid til at gøre noget. Vi håber dog fortsat på, at hensynet til de eventuelle sårbare børn er stort. Det kan være svært at få alle med, og det er bare ikke sjovt at se på, hvordan andre måske hygger sig, når man ikke selv har muligheden eller har fået det arrangeret.

Måske kan man I forældregruppen tage initiativ til et fælles forældremøde delt op i en drenge og pige gruppe, og på den måde høre hinanden ad, til hvordan noget evt. kunne arrangeres. Der findes et utal af online platforme, man kan benytte.

Vi vil stadig gerne opfordre til at “læsegrupperne” fungerer i fritiden.

På snarligt gensyn til mange af jer – vi glæder os virkelig.

PS. Billederne er fra sidst der var is på fjorden – et par år tilbage.

Peter