Fredagsbrev uge 5


Kære alle

Gi mig kun en sang
Så ingen vinter går
Uden at den
Minder os om
Hvor dejlig det var
Hvor dejlig du var

Sådan lyder omkvædet i Vårvise – en af Sebastians utallige fantastiske sange. Tine har i denne uge til morgensang ført os ind i hans enorme musikalske univers. En dejlig start på dagene.

Ellers har det været en rigtig vinteruge med sne og kulde. Det har fået legebarnet op i både store og små og trukket mange udenfor til leg i sneen. Det er så vigtigt, at alle passer på hinanden, det skal være sjovt, også når det gælder en sneboldkamp!

Bæredygtig dannelse

Indenfor har der også været godt gang i den. Især 5.-6. kl. har haft travlt i Bæredygtig Dannelse med deres store affaldsprojekt. Maling og høvlspåner har fløjet rundt i lokalerne. Det ser super spændende ud. Troels, Lui og Maria beskriver processen således:

”Vi har et projekt om affaldssortering, hvor vi gerne vil genbruge mere, end vi gør i forvejen. Projektet havde sin begyndelse sidste år, og nu konkretiseres og udvides dette projekt. Det begynder lige så stille at tage form, og vi glæder os til at kunne præsentere det færdige projekt engang i foråret.
Vi har 6 hold/stationer i Bæredygtig Dannelse. De hedder ‘Nudging’, ‘Bygge genbrugsstationer’ ‘Kontakt til journalister og politikere’, ‘Formidling til skolen og Vellings borgere’, Designe nyt sorteringssystem med duksevognene til klasserne’ og ‘Synlighed – vise hvordan vi kan gøre en forskel’.”

Uge 6

I næste uge har vi anderledes skoledage.
0.-2. kl. har emneuge om og med matematik.
3.-4. kl. skal arbejde på forskellige værksteder med dansk – boganmeldelser, matematik – brødker, natur/ teknik – vand.
5.-6. kl. skal arbejde innovativt med skolens udearealer.
7.-8. kl. låner Fjordvang Efterskole, som er på skilejr, og har projekt der. Overemnet er Forandring og konsekvens.
Det bliver endnu en fantastisk uge på Velling Friskole!

Stressfri hverdag for børn og unge

Vi har som skole været så heldige at få tre lærere, Sussie, Maria og Birgitte, med på kurset ”Stressfri hverdag for børn og unge”, som strækker sig over 15 dage fordelt over 2019.

”…..Børn og unge i folkeskolen skal lære mindfulness, på linje med fysisk træning i idræt. Derfor har Folketinget fra Satspuljen 2018 bevilliget 12.5 millioner, så Dansk Center for Mindfulness kan uddanne cirka 250 fagprofessionelle i folkeskolen og på ungdomsuddannelser, til at undervise børn og unge fra 11 til 18 år i mindfulness. Formålet med projektet ’Stress-fri hverdag for børn og unge’ er at skabe de bedste betingelser for læring og sikre, at både børn – og dem, der underviser dem – trives. Ikke kun fysisk, men også psykisk. Derfor vil vi forbedre mental sundhed samt nedbringe og forebygge stress, angst og depression for lærerne og eleverne. Med de rigtige indsatser, kan vi vende udviklingen, så flere lærere og elever trives og får en stress-fri hverdag.”

Læs evt. mere her http://mindfulness.au.dk/fileadmin/mindfulness.au.dk/Skole_folder.pdf

Dette vil passe perfekt til VF – glade børn lærer bedst!

Rigtig god weekend

På hele personalets vegne

Birgitte

 

 

 

 

Billedet indeholder sandsynligvis: en eller flere personer og indendørs

Billedet indeholder sandsynligvis: en eller flere personer og indendørs