Fredagsbrev uge 45


Kære forældre

Vi har haft en god uge på friskolen. Det regner jo en del i øjeblikket, og det gør det så også i alle frikvartererne stort set. Heldigvis så er vores elever gode til at tilpasse sig situationen, og det er godt nok ikke meget brok vi hører, selv om de skal ud i alle frikvartererne, for det er jo sådan det er i øjeblikket. 7.8. klasse er de eneste, der får lov at vælge, og de får lov til at opholde sig i multisalen i det store frikvarter.

 

Elevmøder

Siden sommerferien har vi faktisk ikke holdt elevmøder. Det er der flere grunde til. Vi fornemmede, at vores elever var kørt træt i den samme form, og det var tid til at kigge med nye briller på indhold og form. Lad mig slå fast elevmøderne er en del af Velling Friskole, og det vil de blive ved med at være, men nogle gange er det godt at lukke noget ned, for at lade noget andet tage over. Faktisk er mange af vores elever begyndt at spørge ind til, om vi ikke snart skal have vores elevmøder tilbage, og det skal vi.

Vi har besluttet at lave en ny form på møderne. Fremadrettet bliver det sådan, at vi kører en tre ugers periode, hvor vi den ene fredag ser Ultra Nyheder sammen, fredagen efter har vi stormøde med alle elever, og endelig, den tredje fredag, deler vi eleverne i to grupper hhv. 0.-4. og 5.-8.

Tanken er, at stormøderne skal bruges til overordnede emner som eksempelvis det at være en god kammerat, at tale ordentligt til hinanden m.m. Det opdelte elevmøde vil nok komme til handle om de mere nære ting, der foregår på mellem klasserne på elevernes inde- og udeområder. De ældste elever har før givet udtryk for, at de ikke orkede at høre mere om eksempelvis hulerne, et område der optager yngstegruppen en hel del. Nu skulle der så gerne blive tid til at få snakket om de ting i de mindre grupper.

I den kommende uge vil alle klasselærerne snakke med eleverne om hvordan vi kan bruge tiden på elevmøderne bedst muligt. Det er altid godt at få vendt bøtten, populært sagt, og ikke mindst inddrage eleverne i deres hverdag.

 

Juleværksteder

Sidst i november har vi jo som bekendt juleværksteder. Vi har besluttet, at vores elever ikke skal snydes for dagene, men vi er nødt til at ændre lidt på formen, så vi fortsat arbejder indenfor de rammer og restriktioner, vi har udstukket. I skal nok komme til at høre meget mere.

Fredag eftermiddag plejer at involvere jer. Det julearrangement må vi desværre aflyse i år. 4. klasses forældre skal altså ikke stå for noget i den sammenhæng.

Nå, men lad os nu se om der ikke sker et eller andet alligevel, det er jo en tid hvor nisserne så småt begynder at titte frem fra deres skjul.

 

Nyt fra faget “Vores verden”

Kære forældre

5.kl og 6.kl har et fag der hedder vores verden og vi samler legetøj\spil ind til røde kors. Vi vil give det videre til julehjælpen til de fattige børn i Danmark. Så vi vil spørge jer om i har noget brugt legetøj\spil som stadig er i god stand. Jeres børn må helst aflevere mandag eller tirsdag der kommer til at stå flytte kasser i lille mediateket og store mediateket som man kan putte legetøj\spillende i.

 Kærlig hilsen Alma, Alberte og Clara😊

En klar opfordring fra pigerne, så kig gerne skabe og skuffer efter i weekenden.

 

Man kan i øjeblikket godt blive lidt overvældet, når man åbner nyhedssiderne, og ordet Breaking News toner frem uanset hvor langt man scroller ned på siden. Det er jo ikke just opløftende nyt, og man skal da lige stramme sig lidt an for at finde noget at glædes over eller grine af.

I skrivende stund kommer jeg dog lige ind fra en gårdvagt i det mest pragtfulde og fantastiske solskinsvejr. Bevæbnet med en varm kop kaffe bevæger jeg mig rundt mellem en flok af glade unger store som små, der ganske uvidende om “Breaking News” og gule nyhedssider, blot nyder at solen skinner, og at de har skolekammeraterne ved deres side.

8. klasse drenge gynger hinanden, mens pigerne kigger på, enkelte store elever snakker om, at de har mange lektier for, og ikke alle nåede at få øvet på diktaten. En dreng fra 3. får en bold i hovedet, han bliver sur og skubber drengen der sparkede til bolden. Vi får en god snak om det, begge græder lidt og får sagt undskyld. De bliver så enige om at lege sammen resten af frikvarteret. To piger i 0. klasse har fundet en pragtfuld gynge i træerne, og giver den gas i femten minutter med at gynge hinanden. Tre løber allerede rundt med nissehuser og proklamerer, at der ikke er længe til jul. Glade ubekymrede børnestemmer i god leg. Ganske banalt men temmelig livsbekræftende. Lige inden det ringer ind, fanger jeg en flok drenge fra 4.5. og 6. klasse, der er kommet til at være på hinandens områder. Det pointerer jeg naturligvis, og jeg kan tydeligvis se, at drengene er meget ærgerlige over ikke at kunne være sammen. En enkelt kigger på mig og får så sagt “fuck Corona”, og tja, det kan jeg jo ikke andet end give ham ret i.

 

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har i skoleåret 2020/2021 fokus på den kulturelle og sociale bæredygtighed på Velling Friskole. Forældredeltagelse er et vigtigt led i den sociale og kulturelle bæredygtighed på VF, specielt i en foranderlig tid. Samarbejdet og samværet med forældrene bygger på Velling Friskoles kerneværdier, som er åbenhed, tillid, respekt og anerkendelse. Åbenhed over for dialog hele tiden og åbenhed over for omverdens hastige forandringer. Tillid til at vi selvfølgelig vil hinanden det bedste og respekten for det enkelte individ og i erkendelsen af, at det er fællesskabet, der er med til at forme os hver især. I de kommende måneder vil bestyrelsen arbejde med hvordan vi involverer hinanden i en foranderlig tid? Og hvordan holder vi fast i VF´s grundlæggende værdier i en verden i forandring?

Rigtig god weekend

På hele personalets vegne

Peter