Fredagsbrev uge 44


 

Kære forældre

Denne uge har for 7.8. klasses vedkommende været præget af projektuge. Emnet har været de danske kanonforfattere, og vi må bare konstatere, at eleverne i den grad er gået til den. Alle har arbejdet så seriøst, og de har selv formået at tage ansvar for at holde sig i gang. Det er er i virkeligheden en svær øvelse, det her med at komme dertil hvor man finder ud af, at man ikke går i skole for skolens skyld, men egentlig for sin egen skyld.

På VF arbejder vi jo bevidst på, at eleverne tør at stå frem foran mange mennesker og har mod til at præsentere et produkt, en opgave eller andet. Allerede i de små klasser viser de ting frem til morgensang fra bl.a. værkstederne. I de mellemste klasser arbejdes der på små fremlæggelser i grupper, for at vi så til sidst slutter af i de store klasser med projekter, der munder ud i en fremlæggelse foran forældre og kammerater.

Når vi snakker med tidligere elever, så fremhæver de ofte denne arbejdsform som noget positivt, og noget de har kunnet bruge til noget. I 9. er projektformen obligatorisk, og i 10. klasse skal de lave en OSO opgave der er erhvervsrettet. På VF bliver de rigtig godt rustet til denne arbejdsform.

I dag fik vi nogle super flotte fremlæggelser, og vi blev alle sammen lidt klogere på Benny Andersen, Henrik Pontoppidan, Herman bang, Johannes V. Jensen og mange flere. De respektive forfatteres samtid skulle være med i opgaven, så hele det historiske aspekt kom også med ind over.

Dejlig dag!

Personale sammen med bestyrelsen

I går aftes mødtes hele personalet med bestyrelsen en tre timer. Naturhusets og Velling friskoles værdier blev vendt og drejet, og i grupper blev spørgsmålene “Hvad er hhv. Naturhuset og VF´s berettigelse?”, “Hvor skiller vi os ud?” Hvordan ser VF og Naturhuset ud om fem år?

Endvidere skulle grupperne arbejde med at lave en kort præsentation af Naturhuset og VF. Præsentationen skulle indeholde 5 værdiord.

Det blev en rigtig god aften, og hold da op hvor kan vi i grunden alle være glade for de mennesker, der har valgt VF og Naturhuset som deres arbejdsplads. De gør det bare godt, og så har de alle enormt nemt til grin.

Kommende uge:

November måned er som regel en lidt mere rolig måned, hvor der er tid til længere forløb i fagene, og hvor det bare får lov at være hverdag. Det er rigtig godt også at have sådan nogle perioder. Afveksling er fint.

Den kommende uge byder på åben morgensang torsdag den 7. nov., så spred gerne det gode budskab om en dejlig start på dagen.

Senere samme dag holder vi Åben skole fra 15 – 17.

Nisseballaden 2019

Igen i år søger teaterforeningen Theatron skuespillere til en gang nissespil. Vi har allerede et par elever der deltager, men måske var der andre der kunne have lyst.

Plakat rekruttering 2.runde

 

Rigtig god weekend

På hele personalets vegne

Peter