Fredagsbrev uge 43


Kære forældre

I tirsdags modtog vi billederne, som blev taget af Odense Skolefoto før efterårsferien. Alle elever har fået billederne med hjem, og forhåbentlig er I tilfredse med dem.

Af brevet, der følger med billederne, fremgår der diverse tidsfrister ved eksempelvis returnering af billederne m.m. Vi har snakket med Odense Skolefoto, og de siger, at I skal se bort fra tidfristen og blot give jer god tid til at beslutte, hvad der skal ske med billederne. Så brug evt. den kommende tid til stille og roligt at få kigget materialet igennem.

Eller kan vi fortælle, at vi i går, torsdag, til vores ugentlig lærermøde gennemgik alle klasser og dermed også eleverne. To gange om året tager vi sådan en tur. Det er der flere grunde til, og populært sagt kunne man sige, at vi gør det, fordi vi ka´.

Det er jo sådan set rigtig nok, for vi er faktisk ikke en større skole end vi kan komme omkring alle vores elever på et forlænget lærermøde. Der er dog også mange andre grunde. Det er et ønske blandt lærerne, at vi laver en sådan gennemgang, for at alle kender børnene på friskolen. Gennemgangen kan være med til, at man måske undgår konflikter i undervisningen, fordi man i store træk ved hvordan den enkelte elev lærer og hvilke hensyn der evt. skal tages. Kendskab gør også relationen mellem lærer og elev stærkere, og en god relation er i den grad et vigtigt element i undervisningen i forhold til den enkelte elevs læring.

Hvis vi ser på det generelle trivselsniveau i klasserne, kan vi konstatere, at det går rigtig godt. Det har vi før nævnt, men det er vel okay at nævne igen. Vi er dog udfordret, når vi ser på klassefællesskabet, og den del hvor I kan gøre en forskel.

Det skal ses i det lys, at vi mener, at det er vigtigt I og børnene mødes i andre sammenhænge uden for skolen. Da der er fra centralt hold er opfordret til ikke at afholde sociale arrangementer, så vil den del jo helt naturligt mangle.

Indenfor de sidste fire uger har vi afholdt forældremøder i hhv. 2.-6. klasse. Vi synes, at det har været nogle dejlige forældremøder, og vi har fornemmet, at rigtig mange af jer har været glade for at komme ind i huset igen. En enkelt forælder sagde det meget direkte: “hvor er det bare fedt at være her igen, vi savner i den grad friskolen”.

En del har drøftet mulighederne for at afholde fødselsdage eller sociale arr. i klasserne, og i den forbindelse spurgt ind til skolens holdning. Vi kan jo blot videresende det vi får fra ministeriet, og så blot opfordre til at man tænker sig om, hvis man ønsker at gøre noget for sit barns klasse, og det gør I jo selvfølgelig.

Vi og bestyrelsen har børnenes trivsel som 1. prioritet, og synes jo bare, det er dejligt når børnene har noget sammen ved siden af skolen. Det må kunne lade sig gøre indenfor rimelige fornuftige rammer. En tur i hundeskoven eller hygge omkring et bål et par timer adskiller sig ikke væsentligt fra børnenes hverdag. Det er de samme cirkler, de færdes i. Vi kan dog ikke stille skolen til rådighed. Forældrekaffen er måske også fin at undvære.

I skrivende stund er der indkaldt til pressemøde i statsministeriet, og en af overskrifterne på TV2 lyder:  859 nye smittede i Danmark – det ligner en tendens . Situationen ændrer sig hele tiden, og det er svært at navigere tydeligt i. Måske kommer der yderligere restriktioner, og det kan være forsamlingsforbuddet sættes ned fra de 50.

De må for alt i verden bare ikke lukke skoler, ungdomsuddannelser og fritidslivet ned. Børn og unge har så meget brug for det sociale liv i og udenfor skolen. To overlæger udtaler i dag, at yderligere restriktioner ikke er vejen frem. I den sidste ende er det den enkelte dansker, der skal tage sine forholdsregler.

Giv så vidt det overhovedet er muligt børn og unge lov til at holde fast i et så normalt liv, som det nu lader sig gøre, så længe det handler om de aktiviteter, der kan foregå indenfor organiserede og strukturerede rammer som i f.eks. uddannelsesinstitutionerne og foreningslivet.

Nå, lad os se hvad der kommer til at ske senere i dag og lad det så være ordene for denne gang.

 

Vi tænker stadig tilbage på en dejlig motionsdag. Johanne har lavet en lille film fra dagen, og her kan I også få et lille glimt af dagen.

Motionsdag – HD 720p

Rigtig god weekend til jer alle

På hele personalets vegne

Peter