Fredagsbrev uge 43


 

Kære forældre

På Velling Friskole dyrker vi sangen og fællesskabet. Fællessang med alle 160 elever og det store fællesskab foldes ud på fornemmeste vis – hver gang vi synger.

Fire dage om ugen har vi morgensang. Fire dage om ugen synger vi sange fra “Sangbogen, den sangbog alle elever og personale får, når de starter på Velling Friskole. Sangbogen er, på samme måde som Højskolesangbogen, inddelt i kategorier eksempelvis årstider, morgen, aften, fællesskab, liv m.m.. Som regel starter vi med en salme, og inden vi synger sidste vers beder vi Fader Vor. Derefter synger vi gerne flere sange.

Hvad er det fællessangen kan?

Sang skaber fællesskab og glæde. Sang er nemlig almen dannende, sang er simpelt hen et udtryk for livet – når det rigtigt leves!

Der er mange sange i Sangbogen, som på fornem måde formidler en holdning til det at leve, det at være mennesker, det at lære og til kærligheden.

Alt det vi oplever og ind imellem undres over, er der nogle mennesker, der igennem poesien har formået at sætte ord på, så det pludselig giver mening og bliver forståeligt. Samtidig kan vores børn opleve sig selv som en del af noget der er større.

Grundtvig stillede spørgsmålet: ”Er lyset for de lærde blot, til ret og galt at stave?” Og svarer selv: ”Nej himlen under flere godt, og lys er himlens gave”. Vi er altså alle i skudlinjen for at blive ramt af musikkens væsen. Hvor der er sang og lys, er der liv og glæde. Sangen er i sandhed livgivende.

Til kæmper bli´r de, der vil gribe det blå
og kende sig selv og hinanden;
dog større er du, som tør famle og nå
med hænderne over forstanden.
Fandt du en ven,
ved du – kender kun dén
sig selv, som ved af en anden.

Jesper Kallesøes “At kende sig selv” handler om at sprænge grænser og blive sig selv.
At kende sig selv handler om unges søgen efter identitet. Om at sprænge grænser og blive sig selv – uden navlebeskuende selvoptagethed.
Den henvender sig til et ”du”, den enkelte, der frigøres i åbenhed og fællesskab med andre ved at turde slippe den forstandsmæssige kontrol. Og kærligheden bryder ind i selvrealiseringen som en suveræn kraft, der kommer bag på enhver, som det fremgår af sangens anden strofe.

Budskabet i sidste strofe er, at først i mødet med den anden lærer man sig selv rigtigt at kende – og vokser ved det.

Som mennesker forstår vi aldrig mere af livet, end vi selv har oplevet. Der ligger en stor opgave for os i at finde meningen med livet og ikke leve i en permanent sindstilstand af glemsel. På mange måder kan meningen med livet udtrykkes gennem sang. Derfor synger vi på Velling Friskole.

Slutteligt vil jeg gerne citere filosoffen og teologen Løgstrup. Mange af de sange vi synger, handler om hvordan vi alle er en del af et fælleskab, og hvor vigtigt det er, at vi er opmærksomme på, at “du” bliver til “os” og det forpligtende fællesskab.

“Alt hvad du vil, at de andre skal gøre mod dig, det skal du gøre mod dem”

 

“Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre,

uden at han holder noget af dets liv i sin egen hånd”

 

Citat Løgstrup

Praktikant fra Århus

De kommende fem uger får vi besøg af Elisabeth Ladekjær, som er studerende fra Århus Seminarium. Elisabeth kommer oprindeligt fra Skjern, og har i to år arbejdet på Stadil-Vedersø Friskole.

Vi glæder os rigtig meget til at hun lægger vejen forbi – tag godt imod hende.

Fælles personale/ bestyrelsesmøde og Åben skole

Velling Friskole er en holdningsskole. Ind imellem i fredagsbrevet finder vi det vigtigt, at fortælle hvad vi er rundet af, og hvorfor vi gør som vi gør. I har alle har været på besøg hos os inden skolestart for netop at høre om vores værdier, holdninger og hverdag. Det forpligter begge veje.

Torsdag den 31. oktober mødes pædagoger, lærere og bestyrelse til fælles møde. Vi prøver at holde et årligt møde, hvor dagsordenen oftest er præget af en snak om netop vores værdier og holdninger. Det kommer det også til at omhandle denne gang.

Torsdag den 7. nov. holder vi Åben skole i tidsrummet 15-17. Her har alle muligheden for at kigge forbi og få en snak med os og en rundvisning. Spred gerne det glade budskab. Hører I om nogen, der er i tvivl om hvorvidt der er plads, så sig blot til dem at de kan ringe til kontoret og forhøre sig.

 

Fortælling

Så har vi startet ny fortællerunde.
0. og 1. klasse hører nordiske myter .
2. 3. og 4. klasse får 2 fortællinger, som foregår i Bangladesh . ‘Trækfuglen’ skrevet af Kenneth Bøgh Andersen og herefter Bundhu skrevet af Bjarne Reuter.
5. og 6. klasse får genfortalt bogen ‘Silke’, som er skrevet af Bent Haller.

 

FrivilligVest tilbyder oprettelse af Trivselsgrupper for skoleelever i udsatte livssituationer.

http://FrivilligVest tilbyder oprettelse af Trivselsgrupper for skoleelever i udsatte livssituationer.

 

Rigtig god weekend

På hele personalets vegne

Peter