Fredagsbrev uge 4


Kære forældre

Så blev vi endnu engang forlænget, og vi ser nu ind i en fire ugers periode med nødundervisning – ÆV.

Muligvis vil det kun være gældende for 5.-8. klasse. Hvorvidt vi får 0.-4. klasse tilbage den 8. februar, ved vi mere om i næste uge, men hold nu da op vi håber på det og tror på det.

Lige om lidt går vi ind i uge 5, og så nærmer vinterferien sig i uge 7, og jeg tænker det bliver rigtig godt med et afbræk fra hjemmeundervisningen.

Så snart vi ved noget mere omkring de yngre elevers tilbagekomst til friskolen, skal vi jo selvfølgelig nok lade høre fra os.

Danmark skal spille semifinale på fredag. Foto: Mohamed Abd El Ghany/AFP

 

At turde at fejle

Når nu verden ser ud som den gør pt., så er det da egentlig dejligt, at vi har nogle håndbolddrenge, der klarer sig så godt. Da i hvert fald for dem, der synes, det er sjovt at følge med i.

I skoleåret 19/20 havde vi et fokuspunkt, der handlede om vigtigheden af at turde fejle. Den perfekthedskultur vi lever i levner sjældent særlig meget plads til at begå fejl, på trods af at der er så meget udviklingspotentiale i netop at begå fejl og efterfølgende lære af det.

I kampen mod Egypten tænker jeg der udspillede sig en episode, der på den mest fantastiske måde viste, hvordan et helt hold rejser sig ovenpå en, i det øjeblik, nærmest utilgivelig fejl. Jeg tænker selvfølgelig her på Mikkel Hansens røde kort i den første forlængede spilletid.

Mikkel bliver udvist, og det gode fællesskab træder i den grad i karakter og udviser endnu mere vilje og kampgejst. Måske fordi langt de fleste spillere ved, at det lige så godt kunne have været dem, som havde lavet en fejl.

DK vinder den vildeste kamp, og Mikkel Hansen løber efter slutfløjt ind på banen igen og lige ind i fællesskabet. Her fester han fortjent sammen med holdkammeraterne. Efterfølgende udtaler Nicolai Jacobsen:

“Men som jeg sagde til spillerne efter kampen, sådan er det jo i livet, og man må gerne lave en fejl, og så skal man lære af den og forsøge at lade være med at lave den igen”. 

Det blev simpelthen til sådan en flot fortælling om vigtigheden af at være i en stærk og sund kultur, hvor det at fejle er helt okay, men også hvor det ses som udviklingspotentiale. Hurra for det.

Nedenfor er et citat fra en artikelserie DR bragte i 2016, om netop det at turde at fejle. I kan læse artiklen nedenfor.

Problemet er bare, at hvis vi ikke prøver, ikke satser – ikke fejler – så fratager vi os godt nok risikoen for at blive udstillet, men samtidig fratager vi os selv muligheden for at få en erfaring om, hvad vi godt kan; og hvordan vi måske godt kan håndtere følgerne af fejltrin.

– Du bliver ikke stærk af at undgå problemer eller fejl. Du bliver stærk af de erfaringer og færdigheder, det giver, at møde udfordringer. Det er mere værd at kunne navigere i kaos end at kunne en masse paratviden.

https://www.dr.dk/levnu/psykologi/vi-er-alt-bange-fejle

 

vi skal turde fejle - Ledelsesrådgivning i øjenhøjde | Nobiles

 

Nyt fra bestyrelsen

Et nyt år….

2020 blev på mange måder et år vi sent vil glemme. Et år som har medført frustrationer, afsavn og gentagende ændringer i vores hverdag som vi kender og holder af. Det har for alle både store og små krævet, at vi har ændret adfærd, kommunikationsform og undervisningsform. Der er ingen tvivl om, at i en børnehave og friskole som vores, hvor fællesskabet vægter så højt, der er corona et stort benspænd.

For os i bestyrelsen har det været vigtigt, at finde de løsninger som har været mulige for at kunne fastholde jer forældre i følelsen af ”vores skole og fællesskab”. Netop af den grund rykkede vi vores generalforsamling fra april 2020 til august 2020. Dette for at kunne være sammen og kunne se mange af jer i ansigtet og ikke blot via en skærm. De små tiltag i december med julemusik og kaffe-to-go ude foran skolen, var også et håb om ”et smil med på vejen, og et hej til en medforældre, som der var længe siden man havde set”.

2021 startede jo så desværre igen med en nedlukning for skolebørnene. Vi håber, at der snart igen er liv i klasselokalerne på hele skolen, og ikke kun i børnehaven og SFO’en.

Corona sætter heldigvis ikke en stopper for vores bestyrelsesarbejde, og uagtet om møderne afholdes fysisk eller via teams, så er der altid en god og konstruktiv dialog. En dialog hvor vi altid får et godt indblik i hvad der rører sig i Naturhuset og på Friskolen, og hvor vi drøfter fremtiden, ønsker og evt. ændringer. På vores sidste møde drøftede vi f.eks. emnet økologisk frugt. Nogen er for økologi, andre ikke og nogen både og.. Det er jo netop det som giver nogle gode dialoger og synspunkter både for og imod. Eftersom vi netop har udført en prisstigning på frugtdelen, så finder vi det ikke for nuværende passende med endnu en prisstigning, som det vil medføre hvis alt frugt fremover skal være økologisk. Derudover synes vi også, at det er vigtigt, at vi handler lokalt, og så vidt muligt fastholder, at det er danske varer som købes. Så dette blot at fortælle hvad der kunne være et punkt på et af vores møder.

Vi skulle her i januar have afholdt forældremøde – dette er jo desværre også udskudt indtil vi igen kan samles. Nogle arrangementer kan bare ikke gennemføres virtuelt, men kræver at vi alle er i samme rum, synger sammen, taler sammen og griner sammen. SÅ.. vi glæder os til at kunne invitere jer alle ind på skolen igen – det bliver en festdag.

Med ønsket om en rigtig god weekend til jer alle.

På vegne af bestyrelsen, Anita Gohr.

Rigtig god weekend

På hele personalets vegne

Peter