Fredagsbrev uge 37


Kære børn og forældre

Først og fremmest skal I have tak for en skøn familiedag. Det er fedt, at så mange bakker op, selvom I skulle i skole på en lørdag. Det blev en rigtig god formiddag takket være et kæmpe engagement fra både lærerne og jer.

Fællesskab

Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at vi gør, hvad vi kan for at booste fællesskabet her på friskolen. Corona har vist os, at fællesskab ikke kan tages for givet, og at det skal passes og plejes. Det gør vi blandt andet ved at være fælles om nogle af de traditioner, som skaber værdi for os på skolen som morgensang og fortælling, men der bliver også talt om og arbejdet med fællesskab i mange af klasserne og på forældremøderne. 5. -6. årgang har forfattet en fin film, der fortæller lidt omkring deres tanker om fællesskab:

 

Severinprisen

En tidligere elev har indstillet os til Severinprisen, som er en kommunikationspris til friskoler, som gør det godt på de sociale medier. Det er vi selvfølgelig stolte af, men det er selvfølgelig også en stor cadeau til vores følgere, fordi I altid formår at holde en positiv tone og skrive gode kommentarer.

“De frie skoler står for det levende ord, men i 2021 kan og skal oplysning også flyde gennem de sociale kanaler,” fortæller Elsebeth Gerner Nielsen, som står for at uddele prisen. Hun suppleres af Rasmus Anker Rysgaard (kommunikationsrådgiver), som mener, at de frie skoler bærer et ansvar for, at oplysning om dannelse, liv og læring skinner igennem skolernes indhold på sociale medier.

“Alle højskoler, efterskoler og frie grundskoler er på sociale medier, men det er først, når de bidrager med reflekteret indhold, at Grundtvig og Kold kan komme til orde i en online verden, hvor techgiganterne sidder for bordenden. Det er omdrejningspunktet for SEVERIN-PRISEN,” fortæller Rasmus Anker Rysgaard. 

“Prisen hylder de skoler, der brænder igennem algoritmerne med visioner og værdier, som skaber en mangfoldig samtale i det digitale,” uddyber han.

(uddrag fra pressemeddelelsen vedr. Severinprisen)

 

Det er spændende om prisen kommer til Velling, men det vigtigste er de refleksioner prisen bringer med sig omkring dannelse og det levende ord i en online verden. Det giver stof til eftertanke.

Brandøvelse

Nu til den mere praktiske afdeling. Vi afholder varslet brandøvelse mandag den 20. september ca. kl. 10.30. Det vil være en stor fordel, hvis alle elever har ekstra strømper med i tasken. Selvom det er en varslet øvelse og vi tager den stille og roligt, bliver der ikke tid til at tage sko på.

I må gerne tale med jeres børn om brandøvelsen, så de er godt forberedte. Det kan godt være lidt skræmmende for de yngste, når klokken lyder og der bliver råbt; ”Der er brand”. Lærerne skal også nok sørge for, at eleverne er godt forberedte, så alt kommer til at foregå stille og roligt.

Lillekor aflyst fredag d. 24. september

Fredag d. 24. september er der ikke Lillekor.
Tine og jeg skal nemlig med 3. og 4. klasse til Ringkøbing og deltage i en
genåbningsdans. Satellitten er orienteret.

Hilsen Kirsten

Arbejdslørdag den 18.09.21

Kære Forældre, som er tilmeldt arbejdsdag i morgen lørdag, 

Så er der indkøbt mad og bestilt godt vejr, så vi kan få en hyggelig havedag. 

Hovedtræk i opgaverne er: 

 • Luge og feje omkring Naturhus og Skole, så det tager sig pænt ud. 
 • Luge kanter af bede.
 • Kantning af sandkasser og opfyldning af disse (det er her, minilæsseren kommer i spil 🙂).
 • Hækklipning i Naturhuset.
 • Udvendig vinduesvask i begge huse.
 • Nedskære træ ved storeindgang.
 • Få multibanen til at tage sig godt ud.

Så, medbring gerne: 

 • Haveredskaber (herunder kanter, hakkejern, rive, kost, skovl o.l.)
 • Evt. hækklipper 
 • Gerne en trailer (hvis du har sådan en)
 • Trillebør
 • Godt humør .. hø hø 😉

Vi glæder os til en hyggelig dag sammen. 

 VH Birgitte og Søren 

 

AFS infoaften

Til sidst en invitation til AFS infoaften, hvis I skulle have et barn i de større klasser, som går med en udvekslingsstudent i maven.

AFS – infoaften 28 september

 

Jeg håber, I alle får en fantastisk weekend. Rigtig god og hyggelig arbejdslørdag til jer, som smøger ærmerne op i morgen. Jeres indsats betyder rigtig meget for os, som bruger skolen til hverdag, så 1000 tak for det!

De bedste hilsner

Karoline