Fredagsbrev uge 37


Billederne i dette fredagsbrev er fra tre fede fredage hvor vi i idræt har haft surf på skemaet. Nogen synes det var fantastisk, andre synes det var knap så fedt, nogen frøs andre havde varmen alle er vi forskellige med hver vores styrker.

Kære forældre

Alle mødte i dag ind til nogle friske, glade og morgenmadsspisende elever fra friskolens 2.3. og 4. klasse. De har haft overnatning på skolen fra i går til i dag, og aktivitetsniveauet har været højt. Det er så dejligt, at lærerne, på trods af omstændighederne, vil holde fast i at vi altid i alle klasser afholder en overnatning i starten af det nye skoleår. Mange har jo efterhånden prøvet det et par gange, og det er tydeligt at mærke, at børnene føler sig hjemme og glæder sig til at være sammen og ikke mindst sove sammen. Giv lige lærerne et skulderklap hvis I møder dem.

5.6. klasse får også deres i nær fremtid, de har allerede spurgt ind til det.

I uge 41 drager 7.8. klasse til København, på det vi kalder en kulturtur, hvilket bl.a. indebærer besøg på museer, Christiansborg og så skal vi ind og se to teaterforestillinger. Vi krydser naturligvis fingre for, at vi ikke kommer til at aflyse turen grundet stigende smittetal eller lignende.

Forældredeltagelse til morgensang

Som nævnt i et tidligere fredagsbrev så savner vi at have jer med til morgensang. Ydermere er det eksempelvis også hyggeligt for jer at være med, når jeres barn har fødselsdag. For en del af jer nye forældre i 0. klasse har det jo aldrig været en reel mulighed. Vi har derfor besluttet, og finder det fuldt forsvarligt i forhold til Corona, at vi hver morgen har 10 forældrepladser, så det hedder altså først til mølle. Det er sjældent, at I er flere til vores normale morgensamlinger, så mon ikke godt det kan lade sig gøre. Vil I gerne sidde med jeres barn, så gør I naturligvis bare det. Vi skal nok lige guide jer lidt på plads til at starte med. Så kom endelig og vær med det er sådan en dejlig start på dagen.

Vores verden

Om fredagen har vi jo elevmøde efter morgensang, og i dag så vi fire film produceret af eleverne i 5.6. klasse. De har i det nye fag “Vores Verden” arbejdet med skolens affaldssorteringssystem. Sidste år udviklede de et sorteringssystem til alle klasser. Det har været lidt svært at få eleverne til at affaldssortere, og det har de så villet råde bod på ved bl.a. at producere nogle små film der fortæller hvad der er rigtig og forkert at gøre. Det blev til nogle rigtig gode film, de er nu dygtige de kære elever. I kan se en af dem her:

Klimaduks

Den nye bestyrelse

I tirsdags havde vi det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, og bestyrelsen kunne konstituere sig. Det faldt således ud:

Formand Anita Gohr, næsteformand Søren Kristensen, Kasserer Thomas Bjørnsgaard, Sekretær Mitzie Hedevang og ellers Pia Øllgaard, Ole Green og Anette Barbesgaard Lauridsen.

Der var en fantastisk stemning på bestyrelsesmødet og alle ser frem til et godt og spændende samarbejde – SÅDAN.

 

Uddrag af lederberetningen fra årets generalforsamling 

…Vores ret til at danne skole og undervise vores børn efter livsanskuelser, holdninger og værdier er enestående, og vi skal til stadighed værdsætte og udnytte denne frihed. Jeg tænker, vi skal være bedre til at forklare, hvad vi mener med dannelse og det ’grundtvig-koldske’. Jeg tænker, det er vigtigt, at vi allerede, når forældre og børn starter i hhv. børnehave og friskole, er opmærksomme på at introducere dem for vores holdninger og værdier. Derfor vil bestyrelsen også i det kommende arbejdsår, arbejde med hvordan vi fastholder den kultur, vi alle sammen er så glade for nu og i fremtiden.

…Vi udfordres mere og mere af tidsånden. Det individuelle er i fokus, og ofte ser man mange steder, at det bliver på bekostning af fællesskabet.

Grundtvig så skolen som det sted, hvor egoismen skulle bekæmpes og fællesskabet opbygges. Derfor skulle den viden børnene skulle have i skolen også være til gavn for deres fælles liv her og nu, og skoleundervisningen skulle give eleverne en fornemmelse for, hvordan hver af dem er indfældet i et historisk forløb.
Det er en vigtig pointe ved Grundtvigs fællesskabsopfattelse, at han – i lighed med mange moderne psykologer – mener, at kun i et fællesskab kan der opbygges et selvbevidst individ. Jeg kan så at sige ikke finde mig selv ved at gå alene op på toppen af Mount Everest eller langt ud i en ørken. Det er kun ved at spejle mig i andre – i fællesskabet – at jeg kan blive opmærksom på, hvem jeg er og gerne vil være. Vi har altså brug for fællesskabet – hvad enten vi vil opbygge et folk eller støtte den enkelte i at få selvindsigt.
Jeg mener vi skal lære vores børn at samarbejde nå målene sammen med andre, lære at kigge ind, lære at være ærlige og være autentiske. I dag fylder faglighed ALT i den offentlige skole, alt går op i tal og bogstaver, faglig kunnen, prøver og tests fra første klasse. Selvfølgelig skal vi kunne både læse, regne og skrive, men lige så vigtigt er det da hvordan vi samler mennesker og ikke adskiller dem? Det er vigtigt at turde fejle, at være menneskelig i alle livets facetter. Ingen er perfekte, men vi skal bevare lysten til hele tiden at blive dygtigere, bevare vores nysgerrighed – se hinanden for hvem vi er.

På Velling Friskole bruger vi den tid der skal til, når tingene ikke helt flasker sig i fællesskabet. Trivselstimer og elevdemokrati er de steder hvor alle kan komme til orde. Her er der tid til at få snakket om problemerne i børnehøjde.
Tilbagemeldinger fra lærerne fortæller mig, at vores børn generelt er gode ved hinanden. De er gode til dialog, og til at rumme hinandens forskelligheder. Selvfølgelig prøver de ind imellem hinanden af, men det skal de da også. Børn har brug for at prøve sig selv af i mange sammenhænge.
Vi kan ikke bare diktere et sundt fællesskab, vi kan ikke bare opsætte nogle regler og så håbe på det går. Vi skal derimod hele tiden sætte tid af for at pleje, styrke og vedligeholde det sunde fællesskab. Det gør vi på Velling Friskole, og det vil vi blive ved med at gøre.
Det er jo bl.a. også derfor vi er sammen på kryds og tværs til morgensang, gymnastikopvisning, lejrture, forårsfest, fælles emneuger og mange andre steder.

Familiesvømning

I dag Fredag d 11/9 fra kl. 18-19 og frem til påske starter vi igen weekenden med en hyggelig omgang familiesvømning i Ringkøbing svømmehal.

Pris 500 kr. pr. familie.
(Betales på www. Vuif.eu)
Løssalg (betales ved indgangen)
50 kr pr voksen og 30 kr pr barn.

Børnebadminton mangler træner

Børnebadminton 2-8 kl. mangler træner hver tirsdag aften kl. 18 – 19.30. Opstart uge 43.
Håber der er en der kunne være frisk på at give en hjælpende hånd her.
Kontakt Katrine Wolff tlf. 51186046.

 

Rigtig god weekend

På hele personalets vegne

Peter