Fredagsbrev uge 33


 

Halfdan og Valdemar

Husk:

Generalforsamling 26. august kl. 19.30

Kære forældre

Wow, det er godt nok et lækkert sommervejr, og sikken et vejr at få lov at starte op i. I skrivende stund er 7.8. klasse ved fjorden for at lave en masse fede aktiviteter, 4. klasse løber drivvåde omkring efter vandkamp og ude på parkeringspladsen hvor 5.6. klasse har frikvartersområde, sidder de fleste børn, under de få træer vi har for at finde noget skygge. Jo, sommeren er for alvor kommet til DK.

Vi er ellers kommet godt i gang. Vi holder en dejlig morgensang i skolegården med passende afstand, og det virker virkelig til at vores elever er glade for at se hinanden igen – dejligt.

Første skoledag blev holdt i andre omgivelser end vanligt nemlig ude på boldbanen, og det blev faktisk til en dejlig morgenstund i natursmukke omgivelser.

Nu er vi i gang, og det er FEDT.

 

Kamma og Carla

Vores bestyrelsesformand, Jesper, kiggede også forbi første skoledag, og her kan I læse hvad han sagde.

Kære forældre og børn.

Rigtig hjertelig velkommen til jer alle. For nogle er det første gang i er med til skolestart og for andre er det måske sidste gang. Fælles for os alle er, at vi med forventning ser frem til skoleåret 20/21 – forhåbentlig med langt mindre restriktioner end vi har været vant til de seneste 5 mdr.
Vi i bestyrelsen arbejder for en skole, der både er god at lære i og god at være i. Og det gør vi i tæt samarbejde med jer forældre. Vi kan faktisk slet ikke gøre det uden jer.
Så lidt til jer nye forældre (og måske en repetition for jer andre…)
Når I som forældre i en klasse kender hinanden godt og investerer tid i at lære jeres børns klassekammerater – og deres forældre – godt at kende, så bliver det nemmere at arbejde for et fællesskab, hvor ALLE er med. Og den slags fællesskab – hvor sammenholdet er stærkt – gør skoletiden for jeres børn god og værd at tænke tilbage på.
Derfor en opfordring herfra:
Bak op ved at deltage i de sociale aktiviteter, som bliver arrangeret i og omkring klassen. Når I kender hinanden, vil I nemmere kunne samarbejde og løse de konflikter der vil opstå.
Sørg for, at jeres børn leger med så mange som muligt fra klassen. Kendskab giver nemlig venskab.
Bak op ved at jeres børn deltager i alles fødselsdage. Det kan betyde rigtig meget for at jeres eget barn og alle klassens børn får en god start på et godt skoleliv.
Jeg vil også opfordre jer til at tale positivt om skolen, om lærerne, jeres børns klassekammerater og klassens forældre. For jeres børn spejler sig i jer. Og slår I en god tone an, så er I gode usynlige kammerater for både hele klassen og for jeres egne børn.
Skulle der så være noget vi gør som I ikke forstår eller er utilfredse med, så kom til os og lad os tage den gode dialog. Personalet pg bestyrelsen er altid klar til en snak.

Når der nu afholdes generalforsamling og forældremøder inden længe, vil jeg ligeledes opfordre jer til at møde op og ad den vej bakke op om vores fælles skole og gøre jeres indflydelse gældende.
Vi glæder os til at arbejde sammen med jer og lover, at vi i bestyrelsen vil gøre vores ypperste for at give jeres børn den allerbedste skoletid.
tak

 

 

Simon og Alexander

Corona reminder

Vi vil rigtig gerne, at I forældre begrænser jeres gang inde på selve friskolen, så vidt muligt vil vi gerne I afleverer og siger farvel til jeres børn ved hovedindgangen – TAK. Vi passer på hinanden.
Er i tvivl om procedurerne så kan I finde dem i skoleåret første fredagsbrev

Astrid og Laura

Ny rengøringsassistent

Lige inden sommerferien slog vi en stilling op som rengøringsassistent på Velling Friskole. Hen over sommeren modtog vi lidt over 80 ansøgninger, og i tirsdags kunne vi så kalde tre ind til samtale. Det blev en svær udvælgelse, for der var mange gode kandidater.

Vi kan dog med glæde byde velkommen til Araan Lee Aarup. Araan kender friskolen godt indefra, da hendes egne børn går på skolen. Araan hjalp os også under Corona´en, da der var meget strenge krav til rengøringen. Araan har alle de kvalifikationer vi søger, og hun kommer fra et job som livredder og rengøringsassistent i Lem Svømmehal.

Vi glæder os til samarbejdet og byder hende velkommen.

Benjamin og Hjalte

Fripladstilskud

Der er nu muligt at søge et tilskud til skolepengene. Hent et skema på kontoret og aflever senest 10. september.
Tilskuddet er indtægtsafhængig, og er man berettiget, drejer det sig oftest om et tilskud på mellem 100 – 300 kr pr. måned.
Ved spørgsmål af den ene eller anden art kontakt da kontoret.

William og Anne

Lillekor 

På næste fredag d. 21/8 starter vi igen med Lillekor.
Det er et tilbud for alle børn i 1. – 4. klasse og er fra 12. 40 – 13.20.
Vi skal synge og danse en masse sjove, rytmiske og glade sange.
Nogle i kanon og nogle med små 2. stemmer. Nogle på engelsk og nogle på afrikansk.
Vi skal, som vi plejer, optræde ved mange af skolens arrangementer, og til foråret skal vi lave en lille minimusical.
Kom og vær med til at slutte ugen af på en festlig måde 😊
Første gang er en prøvegang.

Mange sangglade hilsner fra Kirsten

PS: Timerne vil foregå i gymnastiksalen, så vi kan holde 2 meters afstand.

Freja, Stella og Julie

Pionerings festival 2020

 

I aften mødes alt personale med familie på friskolen og i Naturhuset sammen med bestyrelsen for at spille rundbold og spise pizza. På den måde ønsker vi hinanden et godt skoleår.

Rigtig god sommerweekend til alle

På hele personalets vegne

Peter