Fredagsbrev uge 32


Kære børn og forældre

Tak for en forrygende første skoledag. Det er en kæmpe glæde at tage imod både børn og forældre sådan en dag! Klasserne er kommet godt i gang og er ved at lande efter en lang sommerferie. Som I ved, er der fokus på trivsel den første uge, og på at lære hinanden at kende igen, inden vi starter på den mere almindelige skoledag.

Tak til de forældre, som brugte deres søndag på at sørge for, at skolen stod skinnende ren til første skoledag. Vi sætter stor pris på jeres indsats, og det er en kæmpe hjælp for alle os, som har vores hverdag på skolen.

Det du vander vokser

Fællesskabet er et bærende element på Velling Friskole, og i år har vi ekstra stor fokus på, hvordan vi hver især agerer i fællesskabet. Vi tager specifikt fat på sproget og den måde vi taler til og med hinanden på. Hvis jeres børn kommer hjem og vrøvler om blomster, tidsler og vandkander, har det en god forklaring. Det er nemlig de billeder, vi sætter på sprog der gør én glad, og sprog der gør én ked af det. I får her et uddrag af min tale første skoledag som forklaring:

”Noget vi vil have fokus på i år er ”sproget”. For måden vi bruger vores ord på, betyder rigtig meget i forhold til, om dem omkring os har det godt. Hvis du for eksempels siger én negativ eller dårlig ting til en klassekammerat, så skal der oftest 5 gode ting til, før den kammerat ikke går hjem med ondt i maven.

Sprog skaber virkelighed, og ofte sårer ord mere end vi regner med.

Det vi vander vokser. Jeg kan vælge, om jeg vander blomsterne eller tidslerne. Når man bruger dårligt eller negativt sprog overfor hinanden, vokser det også. For hvis nogen kalder mig grimme ting, så er det ret sandsynligt, at jeg kommer til at sige noget grimt tilbage. Og så vokser det sprog og kommer til at stikke ligeså meget som en tidsel.

Hvis nogen til gengæld siger noget pænt til mig, så er sandsynligheden for at jeg også siger noget pænt tilbage ret stor. Og så siger jeg måske noget pænt til den næste, som jeg møder på gangen. Og på den måde vokser det sprog, der gør os ligeså glade som duften af blomster på en sommerdag.

Tidslen er altid samme farve og stikkende. Den har ingen duft og er ikke rigtig til gavn for nogen. Den breder sig og tager nemt over og lukker af for alt andet. Blomsterne rummer meget mere mangfoldighed. De er farverige og rummer mange dufte. De skaber skønhed, og mange blomster er endda til nytte. De breder sig også, hvis vi vander dem og giver dem lov.

Vi har alle sammen et valg. Vi kan vælge at vande tidsler eller blomster. Jeg ved godt, hvad jeg vil vælge! I kan jo tænke over, hvad I vælger at vande, når I er sammen med jeres kammerater, venner eller familie. Bruger I ord, som gør nogen glade eller bruger i ord som stikker og gør ondt i maven?

Det er ikke altid man ved, hvad der er godt eller dårligt sprog. Det kommer jo an på, hvordan man siger ordene og den sammenhæng de er sagt i. Hvis du er i tvivl, om noget har været for groft, så kig på den du har sagt det til. Du kan nemt se og mærke, om du har gjort en kammerat ked af det. Og hvis du er kommet til at give din kammerat en sproglig tidsel, så må du skynde dig, at give ham fem sprogblomster, så han ikke går hjem med ondt i maven.”

Vi sætter en del kræfter ind på at starte skoleåret op på bedste vis, og det handler både om måden vi er sammen på, taler sammen på og om hvordan vi agerer, når vi er på skolen.

Selvom vi ikke er så meget for en masse regler her på Velling Friskole, så er der dog nogle ting, som vi husker eleverne ekstra meget på her i starten af skoleåret:

  • Man skal gå på gangene. Det er fristende at løbe, men det kan også være farligt.
  • Skolen er skofri og skoene skal sættes på plads, når man har taget dem af (indesko er tilladt).
  • Man må tumle i gymnastiksalen, i multihallen og udenfor. Til gengæld hører mad ikke til i hverken gymnastiksalen eller multihallen.
  • – 6. klasse skal udenfor i 9-pausen og i spisepausen eller hvis ens lærer/gårdvagten vurderer, at det er tiltrængt.

Bånd

Hver torsdag har 0. – 6. ”bånd” i deres skema, hvilket er timer, hvor vi har mulighed for at inddrage forskellige emner ud over de fag, vi har til hverdag. Aktiviteterne i ”bånd” skifter løbende hele året, og vi forsøger at tilgodese både faglig træning som matematikbånd og læsebånd samt andre aktiviteter som eksempelvis førstehjælp, motorik, motionsløb, fællesøvning til gymnastikopvisning og meget mere. Klasserne starter ud med følgende torsdag i næste uge:

0.klasse: Motorik

1.klasse: Træningsmatematik

2.klasse: Træningsmatematik

3.klasse: Lego

4.klasse: Træninsmatematik

5.klasse: PC/Office 365 kursus

6.klasse: PC/Office 365 kursus

 

Skolepatruljer og mødetid

Vi var lidt spændte på, om det ville lykkes, men både børn og voksne er rigtig god til at bruge det nye fodgængerfelt. Lige nu er det Esben som dirigerer trafikken, men fra onsdag i næste uge tager vores skolepatruljer over. Esben er ansvarlig for skolepatruljerne, som består af elever fra 6. og 7. klasse.  Tak til Esben og de andre lærere, der har hjulpet med at dirigere trafikken i denne uge – og tak til de børn, som har meldt sig til at stå tidligt op om morgenen, for at hjælpe andre sikkert over vejen. Det er i høj grad værdsat. Giv dem gerne en high-five og et par opmuntrende ord, når I krydser vejen!

Skolepatruljerne står klar hver morgen fra ca. 7.45 – 8.05. Vi starter med morgensang 8.10, men ser gerne at børnene er her ca. Kl. 8.00. Vi har opsyn med børnene fra 7.50 og henstiller til, at børnene ikke møder ind tidligere end 7.50, fordi de ikke kan være sikre på, at blive mødt af en voksen.

Der er mulighed for morgenpasning i Satellitten for 0. – 3. klasse, hvis I har behov for det. Det skal selvfølgelig aftales med Satellitten på forhånd.

Adresser

Det er vigtigt at vi har opdaterede adresser. Hvis I er flyttet og er i tvivl om vi har den rigtige adresse, så skriv jeres adresse til Malene. Vi opfordrer til at alle, som har skiftet adresse indenfor det sidste skoleår tjekker op med kontoret (kontor@velfri.dk).

Buskort

Det nye buskort er et rejsekort, som dog kun gælder til busserne i kommunen samt de togstrækninger, som er under Midttrafik. Når man bruger rejsekortet i bussen, skal man huske at tjekke ind og ud, hver gang man tager bussen. Hvis I stadig mangler buskort, skal I gå ind på følgende link og bestille det:

https://go-printer.scrive.com/public/index.html?hash=586aa92a-fa11-434c-afeb-ff849846e96f

I tilfælde af problemer, kan I kontakte Malene på kontoret.

En glædelig nyhed

Inden jeg giver ordet videre til en masse gode initiativer og tilbud fra nær og fjern, vil jeg slutte min del af fredagsbrevet af med en god nyhed. Sussie er gravid og går på barsel efter jul. Stort tillykke til Sussie med den kommende familieforøgelse. Vi skal selvfølgelig nok lægge os i selen for at finde en god barselsvikar til den tid. Hvis I i øvrigt kender nogen, som kender nogen, er de velkomne til at give mig et kald.

Til opslagstavlen

Lillekor

På næste fredag d. 19. august starter vi igen med Lillekor fra 12.40 – 13.25
Lillekor er for alle i 1. – 4. klasse.
Det er et tilbud om en ekstra sangtime, hvor vi skal synge en masse rytmiske sange,
sjove sange, smukke sange, sange i kanon, sange med 2. stemmer, sange på andre sprog, sange med bevægelser eller små danse til.
Vi skal optræde ved mange af skolens arrangementer, og vi skal til foråret lave en
lille minimusical.
Jeg håber, at rigtig mange børn har lyst til at være med til at slutte skoleugen af med
en festlig sangtime. Første gang er en prøvegang.
Jeg kan så allerede nu sige, at jeg skal på kursus den 26. august, og her er der ikke lillekor. Men jeg er klar igen fredag d. 2. september.
Jeg glæder mig rigtig meget 😊
Mange hilsner fra Kirsten

 

Åben Hus på Kulturskolen i Skjern fredag den 12. august fra 16-19. Se vedlagte flyer:

Åbent Hus flyer_lilleplakat_august

 

Invitation til gratis børnekoncert 13.08.22 kl. 10.00 til Stauning Jazz

Så er det i morgen Ringkøbing Fjord Jazz Festival begynder. Endelig kan man sige. Efter tre års ventetid er vi klar og det samme er vores gæster.

Traditionen tro har vi en gratis børnekoncert lørdag formiddag kl. 10.00. Det har vi blandt andet for at områdets og skolernes børn også mærker glæder ved festivalen.

I kan læse mere om koncerten her: http://www.xn--ringkbingfjordjazz-k4b.dk/index.php/lordag/sebastian-og-sanglaerken

 

Fodboldcamp VUIF

 

KIFF-hold (Kursus I Fælles Forældreansvar) for fraskilte forældre starter op i september. Se info og tilmelding her:

https://www.rksk.dk/borger/familie-boern-og-unge/sundhedsplejen/kiff

 

Sommermøde søndag den 21. august:

Gudstjeneste i Velling Kirke kl. 14.00

Efterfølgende kaffebord og sommermøde i enten præstegårdshaven eller forsamlingshuset.

 

I år har vi den fornøjelse af præsentere en vidt- spændende og vidende kvinde, Mette Sanggaard, som både prædiker til gudstjenesten i Velling kirke kl. 14.00 og taler til årets sommermøde.

Mette har en baggrund som Cand.mag. i filosofi og æstetik.

Hun er forstander på Ollerup Efterskole, medlem af højskolesangbogsudvalget, klummeskribent og medforfatter af ”Syng sammen”.

Desuden er hun engageret i Grundtvigs Forums seminarer ”I skole med Grundtvig”, så det skal nok blive en forrygende eftermiddag og en prædiken i velkendt ånd.

Den overordnede overskrift for mødet er: Vi vil synge i Velling

Mette vil fortælle om processen af udvælgelsen af sange til højskolesangbogens 19. udgave, og hvilke overvejelser, der ligger bag. Derudover vil hun indføre os i udvalgte sange, som vi også skal synge sammen. Der er således tale om et såkaldt sang-foredrag.

Pris inkl. kaffe- og kagebord: 75 kr.

Alle er velkommen. Tilmelding ikke nødvendigt.

Vel mødt, Menigheds Rådet

 

Jeg håber, I får en dejlig solskinsweekend.

Karoline