Fredagsbrev uge 32


 

Kære forældre

Så kom varmen og det ser ud til at vi kan byde alle velkommen til første skoledag i det smukkeste solskins- og sommervejr. Det er da pragtfuldt at kunne starte op på den måde. Vi håber ellers, at alle har haft en god ferie og batterierne er ladet op hos jeres børn, så de er helt klar til en ny omgang Velling Friskole version 20/21.

Der er så småt ved at være liv på friskolen igen. Sfo børnene har rumsteret hele ugen, og torsdag morgen mødtes lærerne for at sætte skub i planlægningen af det nye skoleår. Vi startede med en walk and talk omhandlende fokuspunkter for det kommende skoleår. Det blev til en god snak om bl.a. tolerance, mod, tillid, åbenhed, forskellighed, og i særdeleshed blev det fællesskabet, der blev omdrejningspunktet. Det skal I nok komme til at høre meget mere om, når vi først er kommet godt i gang med skolen.
Vi glæder os alle rigtig meget til at tage imod eleverne, og lige så stille få startet et nyt spændende skoleår op med fuld fokus på trivsel i de første fem dage i alle klasser

Som nævnt før blev det i høj grad fællesskabet, der blev omdrejningspunkt for vores snak i lærergruppen i går. Dette kun måske hænge sammen med, at det vi alle snakker mest om i øjeblikket er at holde afstand til hinanden, og dette kan jo godt udfordre det at være fælles om noget i en hel del situationer

Det ville have været så dejligt at kunne skrive dette fredagsbrev uden at skulle nævne Corona, men sådan er det desværre ikke. Vi kommer ikke udenom, at det er noget vi skal forholde os til nu og måske endda et godt stykke ind i fremtiden.

  1. skoledag

Mange er nok spændte på hvordan vi vil afvikle første skoledag. Første skoledag har altid været en festdag på Velling Friskole, og det skal det simpelthen også være i år. Derfor har vi besluttet, at der også i år skal være plads til alle denne dag, præcis som vi plejer. Vi vil naturligvis tage vores forholdsregler, så vi alle kan føle os trygge i det. Vi vurderer, at det kan lade sig gøre, så det håber vi, I har tillid til. Der er en lang tradition for at rigtig mange deltager på denne dag i tidsrummet 9.00 – 10.00, så det håber vi virkelig også der vil være i år, så vi kan få skudt skoleåret 20/21 rigtig godt i gang.

Vi laver en lille ændring, når vi modtager børnene i år.

Personalet vil stå på en lang flagallé. Her vil vi gerne, at I, sammen med jeres børn, følger den vej og hilser på personalet med “gode” øjne. På den måde vil I blive guidet om på boldbanerne bag ved friskolen, hvor vi vil afholde vores morgensang i smukke omgivelser.

Der vil være opsat stole primært til de voksne. Der vil dog være stole til de kommende 0. klasses forældre og deres børn, så de kan sidde sammen. Alle andre børn sidder i klasseopdelte områder på græsset.

Heldigvis ser det ud til, at det gode vejr er på vores side, så det skal nok blive godt.

Efterfølgende er der frikvarter, og efter frikvarteret går eleverne til første time. I år vil vi gerne, at det kun er børnene der sammen med læreren går ind til første time. Til de forældre der bliver, vil vi have en kop kaffe klar i skolegården.

Fra 11.30 – 12.00 laver vi fælles afslutning. Leg og bevægelse for alle uden kropskontakt – det skal nok blive spændende. Vi håber, I er klar til at give den gas.

Invitationen til første skoledag kan I se her, og så lige en gang til: Alle der gerne vil være med denne morgenstund er i den grad velkommen, hvad enten man har børn i eksempelvis 1. eller 8. Der er en god tradition for at møde op, hvis man kan, og vi skal nok have en varm kop kaffe klar – velmødt.

Vi glæder os i den grad til at tage imod jer og da især de nye børn og forældre.

1. skoledag 20

Den første tid

I forhold til Covid-19 situationen har vi besluttet at starte op med samme restriktioner, som da vi lukkede ned før sommerferien. Vi kommer alle tilbage efter en lang sommerferie og har været mange forskellige steder, så det er nok godt nok, at vi lige ser tiden an de første fjorten dage.

Det betyder, at vores klasser vil være adskilte og have deres eget frikvarterområde. Her vil vi dog gøre os enkelte undtagelser hvis et fag byder ind til “leg” på tværs af enkelte årgange.

Ellers vil vi fortsat have fokus på god hygiejne hele vejen rundt og udvise påpasselig afstand eksempelvis ved sammenlæsning.

Vi har en klar forventning om, at I kun sender raske og symptomfrie børn afsted. Især vil vi appellere til særlig opmærksomhed de første fjorten dage. Er I i tvivl om hvorvidt jeres børn kan komme afsted, er I meget velkommen til at ringe til Peter på 2344 6068, så vi sammen kan vurdere situationen. Ved symptomer vil vi opfordre jer til at få jeres børn testet, inden de kommer afsted igen.

Endvidere vil vi gerne, at I begrænser jeres færden inde på friskolen ved aflevering om morgenen. Ved afhentning i sfo´en er det lidt anderledes, da I her ankommer på forskellige tidspunkter. Vi vil dog gerne, at I så vidt mulig bliver i Aula området.

Mht. til vores nye små elever i 0. klasse. Her er det okay hvis I fornemmer, at I skal med ind og aflevere. Vi vil dog gerne, at I bliver udenfor selve klasseværelset.

Eleverne vil blive grundig instrueret i vores kommende hverdag med Corona den første dag i deres første time.

Pyha, det kan godt komme til at virke lidt rigidt med alle de “regler” for færden, det er vi jo ikke så vant til. Vi kan dog heldigvis konstatere, at når først hverdagen indfinder sig, så går det faktisk rigtig godt og ingen lider egentlig nød.

Ellers er det åbenbart stadig nyhedsstof i de lokale medier, når en enkelt elev på kommunens største skole får konstateret Corona. Måske er det os der bliver nævnt næste gang, det tager vi nu med ophøjet ro. Skulle vi få et enkelt tilfælde med Covid-19, har vi en fin beredskabsplan, der træder i kraft, så det tager vi derfra. Men lad os håbe vi går fri, det ville da være lang det rareste.

Arbejdsdag den 9. august

Det ser nu ud til at langt de fleste har fået sig meldt på til arbejdsdagene i det kommende skoleår. Det er virkelig dejligt, og det er vigtigt at understrege, at vi også her vil tage vores forholdsregler i forhold til Covid-19.

Nu på søndag er der 37 voksne tilmeldte, det er flere end nogensinde før. Vejret bliver super godt, og det er vel egentlig knap så godt, når vi nu skal gå og gøre rent indenfor, men måske gør det vi rubber neglene og får lidt før fri.

Alle møder ind kl. 9.00 til et rundstykke. Vi afholder alle måltider udenfor, så gå udenom skolen og om i skolegården, når I ankommer.

I må meget gerne medbringe noget rengøringsudstyr i form af støvsugere, spande, børster, små stiger m.m.  Klude og rengøringsmidler har vi nok af.

Husk at arbejdsdagene er for både børn og voksne.

Vi glæder os til at se jer.

Arbejdsudvalget

 

Generalforsamling onsdag den 26. august

Normalt er det 0. klasse der står for borddækning og forplejning, og det holder vi fast i. Det blev de dog snydt for sidste skoleår, da vi måtte udsætte generalforsamlingen, så derfor vil vi gerne, at det er den kommende 1. klasses forældre, der hjælper bestyrelsen med arrangementet.

 

Kære konfirmander og forældre.

Vi befinder os stadig på usikker grund hvad angår Covid-19 pandemien.
Også i kirken venter vi på udmeldinger om fjerde etape af genåbningen.
På nuværende tidspunkt er det med de tidligere udmeldte restriktioner muligt med 18 kirkegængere + 8 personer fra samme husstand.
Jeg har fået oplyst, at der er 21 elever i 7. klasse i år. Jeg tvivler på, at det bliver tilladt med 40-50 konfirmander og forældre + de øvrige kirkegængere.
Derfor bliver indskrivningen til gudstjenesten den 23.8 kl. 10.30 højest sandsynligt AFLYST!
Jeg skriver til klassemailen efter den 8.8, og vi kender status. Så hold øje hermed.

Mange hilsener fra
Vivian

 

Rigtig god weekend

På hele personalets vegne

Peter