Fredagsbrev uge 3


Kære børn og forældre

Så gik endnu en dejlig uge på Velling Friskole. Vi begyndte med fagdag i mandags, og som altid er det skønt at have en dag med tid og rum til fordybelse. På den anden side flyver tiden afsted, og vi begynder at glæde os til at hele skolen skal laves om til minisamfundet Gnillev i ugen op til vinterferien. Forberedelserne er godt i gang, og vi håber, I har lyst til at besøge Gnillev torsdag den 9. februar mellem 16.00 og 17.30. Der kommer meget mere info om Gnillev i næste fredagsbrev.

I denne uge og i næste uge står 8. klasserne for morgensang, og de gør det super godt. Det er virkelig godt gået, at de kan og tør styre en hel forsamling gennem morgensang og alt hvad det indebærer. Jeg er sikker på, det giver sommerfugle i maven – det gjorde det i hvert fald de første par gange, jeg selv skulle stå for morgensang.

Byttebørs

Sidste uge skrev jeg ud omkring t-shirts til gymnastikopvisning. For at gøre evt. t-shirtbytte lidt lettere, laver vi en byttebørs på et bord udenfor kontoret. Hvis jeres børn har t-shirts fra sidste år, som er blevet for små, kan I lægge dem der. Så kan det være, at I kan finde en i bunken, der passer i år, eller glæde jer over, at jeres t-shirt kan bruges igen. Husk at der også er mulighed for bestille nye t-shirts eller hoodies inden 10. februar (se sidste uges fredagsbrev).

Pedelsituationen

I denne uge har vi sagt farvel til Poul, som har valgt at stoppe som deltidspedel efter et lille år på skolen. Poul har lavet nogle rigtig fine ting rundt omkring i både børnehaven og på skolen, og sammen med Martin, har han fået styr på rigtig mange ting, hvilket vi er meget glade for. Så længe Martin er alene om skole og børnehave, må I meget gerne hjælpe os, ved at sige til, hvis I ser noget, som trænger til at blive fikset. Så kigger Martin på det, eller vi tager det op på en arbejdsdag.

Mobilhoteller i 5. – 8. klasse

Vi er stadig udfordrede i, at mobilerne nemt finder vej op af elevernes tasker, og skaber grobund for nogle dumme konflikter, som vi håber at kunne undgå. Udfordringerne bliver større jo ældre eleverne bliver. Vi har valgt, at vi i en periode indfører mobilhoteller i 5. – 8. klasse. Det går ud på, at vi samler elevernes mobiler ind i første time, hvorefter mobilerne står et sikkert og aflåst sted indtil skoledagen slutter, hvorefter eleverne får deres mobiler igen. Når vi skal bruge mobilerne i undervisningen, henter vi dem frem efter behov.

Hvis eleverne ikke afleverer deres mobiler eller hvis de opdages med deres mobil i skoletiden, kontakter vi hjemmet.

De overordnede mobilregler gælder stadig på alle årgange:

– Der er som udgangspunkt ingen mobiler fremme, når man er på skolen.

– 7. og 8. må bruge mobilen om morgenen og når de har fri, men kun inde i klassen. 7. og 8. klasse har stadig device-dag om tirsdagen, hvor de må bruge mobilerne i pauserne.

– Når man har fået fri og venter på at komme med bussen eller blive hentet, skal man udenfor inden mobilen kommer frem.

– Skal man vente længere tid på at blive hentet eller på at komme til eks. gymnastik, må man sidde i sin klasse med sin telefon efter aftale med sin lærer.

Vi evaluerer forsøget med både lærere og elever efter en måneds tid, og derefter finder vi ud af, om mobilhotellerne er kommet for at blive.

Skal I have fat på jeres børn i skoletiden, kan I ringe til skolens hovednummer (97321659), så skal vi nok hjælpe jer.

Ny procedure for optag

Det sidste års tid har vi både i lærergruppen og i bestyrelsen drøftet principper for optag af børn i Naturhuset og elever på Friskolen. Det er mundet ud i en ny procedure for optag, som vil være gældende for de børn, der starter i børnehave efter 1. august 2023 og den årgang, som starter i skole i 2025 samt årgangene derefter. Proceduren er meldt ud til forældrene til de børn, som er skrevet op til børnehave eller skole.

I kan se den nye procedure og kriterierne for optag her: http://www.vellingfriskole.dk/indmeldelse/

Baggrunden for den nye procedure er, at der er stor interesse for Naturhuset og Velling Friskole, og de principper for optag, der er gældende pt., sikrer så mange børn plads, at det giver alt for store klasser.

Det er, som I ved, et bærende princip for Velling Friskole, at vi sikrer en klassestørrelse på maksimalt 18 elever i de yngste klasser.

Undtagelsesvis starter vi en klasse op i 2023 med 21 elever og en klasse i 2024 med 20 elever indtil den nye procedure for optag er gældende. Begge klasser får tilført ekstra støtte i de første to skoleår og derefter efter behov. Grunden til at vi fraviger vores princip for årgang 2023 og 2024 er at det er store årgange, hvor mange falder indenfor de gældende garantier; mange er søskende til børn på skolen og resten går allerede i Naturhuset.

Børn, der er skrevet op til start i Naturhuset fra 1. august 2023 og frem samt skolestart fra 2025 og frem, vil alle blive skrevet på venteliste. Senest et halvt år før start i Naturhuset, bliver forældrene kontaktet for at tilkendegive, om de stadig er interesseret i en plads.

Børn der skal starte i 0. klasse på Velling Friskole, bliver kontaktet i august året inden skolestart, og i september får man endelig besked, om der er plads.

 

Det var alt for denne uge. Jeg håber I får en dejlig weekend.

Karoline