Fredagsbrev uge 26


Indhold:

8. klasse og Tors Hammer

Farvel til?

Klasselærernes dag

Skema, årsplan m.m.

Indkaldelse til Generalforsamling

Mikro-sommertræf den 6. september

Konfirmation 2021

 

Kære forældre

Så fik vi alle ønsket hinanden god sommerferie ovenpå en dag med følelserne uden på tøjet. Vi startede ud med morgensang i Multisalen, hvor det var tid til at skulle tage afsked med vores dejlige 8. klasse elever. Vi havde ikke andet end lige sat os, før de første tårer trillede ned ad kinderne på enkelte elever i 8.
Deres klasselærer, Birgitte, holdt en fantastisk flot tale for dem, og efterfølgende var det 8. klasses tur til at sige et par ord til friskolen.

 

Alle eleverne fik overrakt en halskæde med Tors hammer som vedhæng, som et vidnesbyrd på den styrke og kraft de har fået med sig i bagagen i deres tid på Velling Friskole.
Kraften ligger bl.a. i det stærke fællesskab, de alle har været en del af, og som de altid vil kunne vende tilbage til, hvad enten det er i tankerne eller ved gensynet med hinanden. Styrken ligger i dem selv. Styrken ligger i troen på, at jeg kan noget, at jeg er god nok, og at jeg indgår i et meningsfuldt fællesskab, der rækker ud over nu´et og har rødder langt tilbage.
Tors Hammer havde også den egenskab, at den kom tilbage, når man kastede den. Vi er overbevist om, at vi kommer til at se hinanden igen.

Som regel ser vi, at eleverne kommer og besøger os, når de eksempelvis har forlænget weekend på efterskolerne. Vi glæder os allerede nu til gensynet, og hvor er det da egentlig bare dejligt, at vores elever tager afsked med tårer i øjnene, og hvad er det egentlig der gør det?

Det korte svar kunne måske være, at det der får det bedste frem i os, er oplevelsen af at føle sig set, hørt og taget alvorlig. På Velling Friskole bliver hver enkelt elev set, hørt og taget alvorlig. Det gør de bl.a. fordi de ansatte på VF, har en sand vilje til at ville børnene, og give dem det bedste med på deres vej i livet. ALLE børn har krav på et godt og meningsfuldt liv, og alle os der er omkring har et ansvar i den forbindelse.
Den største udfordring i livet er at finde ud af, hvem du er den næststørste er at være glad for det du finder. Det vil vi gerne bidrage til.
Store refleksioner på sådan en helt almindelig fredag i juni måned. Måske fordi vi alle er lidt ramt oven på sådan en dag med følelserne uden på tøjet.
En del af jer forældre har nu haft jeres sidste barn på friskolen, og skal hermed også tage afsked med, for nogen, et langt venskab med Velling Friskole. Vi vil gerne takke jer for samarbejdet omkring jeres børn.
Vi ønsker jer alt det bedste på jeres og jeres børns videre vej i livet.

 

Farvel til?

Johanne Jepsen og Jesper Nielsen stopper begge ved udgangen af dette skoleår. Vi har været rigtig glade for samarbejdet med begge to. Johanne skal have fundet noget nyt arbejde til efteråret, og efter jul skal hun på Viborg Idrætshøjskole. Jesper skal på fuld tid på Fjordvang Ungdomsskole.
Vi ønsker både Johanne og Jesper al mulig held og lykke videre frem.
En af vores trofaste chauffører, Eskild, har også kørt sin sidste bustur. Eskild helliger sig nu helt og holdent tilværelsen som pensionist. Vi siger ham tusind tak for mange ture i skolens bus.

Klasselærerens dag

I går var alle elever sammen med deres klasse og deres klasselærer. I det mest fantastiske vejr kunne 4. 5. 6. og 7. klasse cykle til Ringkøbing for at besøge fjorden og lærere.
0. og 1. klasse lånte skolens bus så de kunne komme til Wowpark og svinge sig i lianerne. Vi planlægger også noget for de andre klasser, men det må I ikke sige til dem. 2. klasse tog på gåben til fjorden for at bade, og 3. klasse havde en gigantisk vandkrig herhjemme på friskolen.

8. klasse blev også tilbage på friskolen inden de grillede hjemme ved Birgitte. De skulle blandt andet rydde op ovenpå onsdag aften, hvor vi holdt afskedsfest for dem og deres forældre. Det blev til en rigtig god og hyggelig aften. Eleverne stod for underholdning i form af tale, sange, musiknummer og en super sjov Jeopardy. Det blev jo lidt anderledes i år, da forældrene først mødte ind kl. 20.00 til kaffe, kage underholdning. Vi plejer egentlig at spise sammen, men det blev for besværligt med alle de retningslinjer, der skulle overholdes.

Tilbagemeldingerne fra de respektive lærere var alle yderst positive. Alle havde haft en god dag, og generelt så er vores elever egentlig gode til at give positiv respons og udvise taknemmelighed. 161 elever på en anderledes dag og uden en eneste nævneværdig konflikt – herligt.
Generelt er vores hverdag uden de store konflikter eleverne imellem. Selvfølgelig bokser vi med hinanden ind imellem, og sådan vil det være, når man hver eneste dag skal være sammen, og skal lære at indordne sig i et forpligtende fællesskab.
Langt de fleste gange kommer der noget godt ud af det, når enten det store eller lille fællesskab knirker lidt, eller det ikke lige helt går som det skal med vennerne, i klassen, i undervisningen osv. Vigtigt er det bare, at alle har en vilje til at ville løse problemerne, og på den måde komme videre. Det oplever vi generelt der er vilje til, både hos jer forældre men så sandelig også hos eleverne.

Skoleåret 19/20 vil nok blive husket for det år hvor eleverne fik Coronaferie, sådan kaldte de ældste det i hvert fald. Før har vi kunnet nævne de store højdepunkter som forårsfest, gymnastiskopvisning og Stjerne for en aften, som nogle af de begivenheder skoleåret oftest bliver husket for. Det kan vi ikke i år. Til gengæld har klasserne haft en masse tid sammen, og det har helt sikkert også været godt for noget og da især for nogen. De nye retningslinjer, som er gældende fra august, gør at vi nok kan vende tilbage til en endnu mere normal hverdag efter sommerferien. Det kommer I selvfølgelig til at høre meget mere om, når vi kommer på den anden side af sommerferien.
I skal vide at vi i den grad sætter pris på samarbejdet med jer alle sammen, og vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde i skoleåret 2020/2021.

Nu lukker vi ned for en periode. Alle mand får ladet batterierne op, og så bliver vi klar til at åbne dørene igen onsdag den 12. august kl. 9.00.

Indtil da vil vi gerne ønske alle en rigtig dejlig sommer.

På hele personalets vegne
Peter
PS. Billederne fra den forgangne uge vil tilgå vores facebookside i løbet af næste uge.

Skema, årsplaner m.m.

I næste uge vil de nye skemaer, årsplanen m.m. tilgå jer. I vil også alle blive bedt om at tilmelde jer arbejdsdagene for det kommende skoleår. Vi vil naturligvis få dagene arrangeret så vi overholder gældende Covid-19 retningslinjer.

Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 26. august 2020

Dette års generalforsamling har ladet vente på sig af gode grunde. Det har været vigtigt for bestyrelsen, at fastsætte en dato hvor vi kan møde talstærkt op. Der er tradition for at deltage, og da en friskole og børnehave er forældrenes, er det vigtigt at gøre sin indflydelse gældende i forhold til hvem der bliver valgt ind. Fire er på valg, og alle genopstiller. Det er selvfølgelig dejligt, men det skal bestemt ikke afholde andre fra at stille op. Sæt et stort kryds i kalenderen.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest fredag den 7. august.

Indkaldelse Generalforsamling 2020

Husk, det er 0. klasses forældre der hjælper til med det praktiske omkring generalforsamlingen. Da mange af jer vil være ret nye i friskolesammenhæng, skal vi nok passe rigtig godt på jer og hjælpe jer igennem det.

 

Mikro-sommertræf den 6. september

Glæd jer, for VUIF arrangerer en hyggelig idrætsdag for børn og voksne søndag den 6.9. fra kl. 10 – 13. Hoppeborge, fodboldturnering, volleyball og andre sjove aktiviteter er på programmet. Der er plads til alle, og medbragte pølser kan vendes på grillen. Sæt kryds i familiekalenderen den 6.9.
Bestyrelsen

Konfirmation 2021!

Kære kommende konfirmander og forældre.
Selvom der er endnu er lang tid til konfirmationssæsonen 2021, skal, efter sommerferien, kommende 7. klasses elever sætte to X’er i kalenderen allerede nu.
Søndag den 23. august kl. 10.30: Obligatorisk konfirmandindskrivning i forbindelse med gudstjenesten. Intro til forberedelsen og info vedr. konfirmationen gives her. Der afholdes ikke andre orienteringsmøder i løbet af året. Medbring kopi af dåbsattest eller CPR.
Søndag den 9. maj 2021 kl. 10.30: Konfirmation i Velling kirke – om Gud vil.
Hvis der er nogen i klassen, som ikke skal gå til forberedelse eller konfirmeres i Velling, bedes I kontakte mig på mail: vrl@km.dk eller på tlf.: 97 32 16 18
Ellers forventer jeg at se jer alle den 23.8, og det glæder jeg mig til.
I ønskes alle en god sommer.
Mange hilsener fra præsten,
Vivian