Fredagsbrev uge 24


Kære forældre

Sikke en aften vi havde i fredags til “Stjerne for en aften”. Intet mindre end imponerende at se så mange elever med gåpåmod og smil på læberne indtage scenen. Tak for opbakningen det betyder rigtig meget for, at det bliver en god oplevelse for vores elever.

Billedet indeholder sandsynligvis: en eller flere personer, folk, der spiller på musikinstrumenter, barn og skæg

Nyt skoleår nye sammenhænge.

Forberedelserne til det nye skoleår har jo været i gang de sidste i hvert fald tre måneder, og i næste uge er det så eleverne vi skal have gjort klar til de forskellige skift. Umiddelbart kan det virke forholdvis banalt at rykke et år op, men hvert år viser det sig alligevel, at det for nogen kan være stort og måske også lidt utrygt.

4. klasse skal f.eks. op til de store at gå, og selvom vi kender hinanden på kryds og tværs, så er det faktisk ganske specielt at blive de mindste i en ny gruppe. Nogle kan også være utrygge ved, om de kan honorere de faglige krav m.m. Omvendt er der også meget, de glæder sig til. Vi arbejder helt bevidst med, at der skal være noget at glæde sig til, når man rykker en klasse op og får andre privilegier.  Som eksempel kan nævnes at man må have tyggegummi i 5. klasse og opefter, der er nogle nye stole med hjul på i ældsteafdelingen, 7.8. klasse må være inde i frikvartererne og mange andre ting. Det kan for os voksne måske synes som små ting, men det skal jeg da lige hilse at sige, at det er det altså ikke er for eleverne.

Billedet indeholder sandsynligvis: 2 personer, smilende personer, barn og indendørs

Med de nye privilegier følger der jo også et ansvar, og det kan man få en masse gode snakke om, når der er noget praktisk og konkret at tage fat i. Det at have frihed under ansvar fornemmer vi egentlig, at vores elever er helt med på selv nede ved de små. Her snakker vi måske bare om det på en anden måde. Vores elever får faktisk lov til mange ting, og nogle gange bliver vi lige nødt til at stoppe op, og påskønne det vi har. Ikke nødvendigvis udvise taknemmelighed, men måske i højere grad være i stand til at glæde sig over alt det positive. Det er vel egentlig også en god ting at være opmærksom på som menneske sådan helt generelt.

Et andet klasseskifte der også kan være lidt svært er skiftet fra 1. til 2.

2. klasse samarbejder med 3.4. i en del fag, og kravet til at man er lidt mere undervisningsparat og lidt mere selvkørende bliver større. Langt de fleste følger bare med, mens nogle lige skal bruge lidt tid på at vænne sig til de nye omgivelser og arbejdsformer. Det er vi selvfølgelig opmærksomme på, og vores fornemste opgave ligger jo netop i at tage udgangspunkt i den enkelte elevs standpunkt på flere planer.

Billedet indeholder sandsynligvis: en eller flere personer, folk, der sidder og tekst

På mandag skal kommende 5.6. og kommende 7.8. klasse have en dag sammen, hvor de skal udsættes for forskellige samarbejds- og trivselsøvelser. Her igennem skulle vi gerne lige se hinanden lidt an og få lidt ro på maven inden en god lang sommerferie går i gang.

Et andet område der kræver et særligt fokus er faktisk også elevernes egne holdninger til de nye fællesskaber. Mange kan godt have en tilbøjelighed til at glemme hvordan det var dengang man selv var en af de små, eller dengang man selv var lidt utryg ved klasseskift. Det skal vi italesætte og om muligt have endnu mere fokus på, når vi starter op igen til det nye skoleår. Har man overskud og eksempelvis er en af de ældre elever, ja så er man altså også forpligtet på at hjælpe dem, der har brug for en ekstra hånd eller et klap på skuldrene. Det er her, vi er forpligtet på hinanden og fællesskabet. Det er her den gode frø kommer ind i billedet.

Spændende proces der gentager sig år efter år, og vigtigt at have sig for øje både hos jer forældre og børnene.

Hvad angår skemaer og årsplaner så vil de tilgå jer alle i uge 26.

Billedet indeholder sandsynligvis: 1 person, spiller på et musikinstrument og hat

Personale 2019/2020

Ellers går vi et nyt skoleår i møde med en stabil lærerflok uden udskiftninger. En enkelt indskiftning bliver det dog til, når Maibritt vender tilbage efter et års barsel. Hun er selv ved at være så klar, og det er vi også. Eleverne glæder sig til at få Maibritt igen.

Når vi nu taler om det at have fokus på det positive, så er det værd at bemærk, at vi har et utroligt lavt sygefravær blandt vores personale, hvilket i den grad er med til at skabe en stabil og tryg hverdag for eleverne. Det sætter vi stor pris på.

Blandt det administrative personale vil der ske en udskiftning på pedelsiden. Ole trækker sig mere ind på kontoret og vil gerne stoppe som pedel. Det betyder, at vi skal ud og ansætte en ny pr. 1. oktober. Nu må I jo meget gerne lade jungletrommerne lyde og skubbe lidt på, hvis I skulle kende nogen der kunne være interesseret. I første omgang vil der nok blive tale om en 30 timers stilling.

Billedet indeholder sandsynligvis: 2 personer, smilende personer, folk, der spiller på musikinstrumenter, folk på scenen, barn, guitar og friluftsliv

 

Uge 25 – skoleårets sidste.

Mandag – onsdag er helt normale lige bortset fra at 2.-4. tager til Vikingelandsbyen i Bork onsdag som afslutning på deres emne om vikingetiden.

Onsdag aften holder 7.8. klasse afslutning sammen med forældrene.

Torsdag er klasselærernes dag. Her skal de respektive klasser være sammen med deres klasselærere og lave alle mulige forskellige ting. I skal nok blive orienteret mere specifikt om dagen af netop klasselæreren.

Fredag d. 28/6 Sidste skoledag

Kl. 7.00 Personalet spiser morgenmad med 8. klasse i lillemediatek
Kl. 8.10-9.00 Morgensang. En højtidelig en af slagsen, da vi skal have sagt farvel til vores 8. klasse.
Kl. 9.00-9.15 Frugt og frikvarter
Kl. 9.15-9.30 Omklædning og klar til årets fodboldkamp
Kl. 9.30- 10.30 Fodboldkamp (2 x 10 min.) og vandkamp
Kl. 10.30- 11.00 I klassen, tørt tøj på, og spise madpakker
Kl. 11.00-11.30 udefrikvarter, alle
Kl. 11.30-12.30 Egne klasser- årets sidste time
Kl. 12.30-12.40 Frikvarter
Kl. 12.40-13.15 Fælles afslutning i morgensang ved Peter

Husk, fredag er I meget velkomne til at deltage hele dagen eller i små bidder. Der vil blive sat ekstra stole og borde op på lærerværelset, og med lidt rundstykker og kaffe på kanden er det faktisk et ganske hyggelig sted at hænge ud – prøv det.

Billedet indeholder sandsynligvis: 1 person, nærbillede og friluftsliv

 

Kære kommende konfirmander 2020!

Jeg ser frem til at møde jer og sammen med jer undersøge, hvad det med kristendom og konfirmation egentligt går ud på.
Der er forberedelse onsdage kl. 13.45-15.15 i konfirmandstuen (præstegården).
Første gang er onsdag den 28. august.

OBS! Der er obligatorisk indskrivning i forbindelse med gudstjenesten i Velling kirke søndag den 25. august kl. 19.00!!
Sæt allerede nu X i kalenderen.
Det er vigtigt, at I møder op denne aften, da der ikke holdes andre informationsmøder før konfirmationen.

Mange hilsener fra jeres præst, Vivian

 

Slutteligt vil vi gerne ønske alle en rigtig god weekend

På hele personalets vegne

peter