Fredagsbrev uge 22


Billedet indeholder sandsynligvis: 6 personer, folk, der sidder, græs, træ, friluftsliv og natur

 

Kære forældre

Så er endnu en god uge på VF så småt ved at rinde ud. Solen har for alvor fået plads, og det virker til at vores elever nyder udefrikvartererne, og den udeskole der er fungerende i øjeblikket.

I morges kunne vi holde den første fælles morgensang, siden Danmark lukkede ned. Vi sang “Denne morgens mulighed”, “Se det summer af sol over engen”, og så selvfølgelig en klassiker “Jutlandia” til stor jubel for de små. Hold nu op vi savner vores morgensang. I dag var det tydeligt, at humøret lige fik en tand op hos os alle. Friskole når det er allerbedst.

I denne uge skulle 2.3.4. klasse faktisk have været på lejrskole på Herborg Friskole. 0.1. klasse skulle også have haft en overnatning på friskolen. Det bliver det jo desværre ikke til i år. Ud skal vi dog, og cyklerne er for alvor taget i brug.

4. klasse var tirsdag på cykeltur til Stauning og Lem, 2. klasse har været i Hundeskoven i dag, hvor de har hygget sig med bål og lege, og 5. har været på flymuseet i Stauning.

Billedet indeholder sandsynligvis: 1 person, græs, friluftsliv og natur

 

Nyt skoleår

Ellers er vi på flere fronter stort set ved at være klar til det nye skoleår. I dag får alle lærere udleveret første skemaudkast, og de bliver præsenteret for et skema, hvor skoleåret er inddelt i tre moduler. Dette er medvirkende til, at vi i højere grad kan følge vejledende timetal i de boglige fag, og samtidig komme bedre omkring de praktisk-musiske fag. Vores skema bliver simpelthen mere smidigt. I 5.6. klasse har vi fået plads til et par nye fag, som I nok skal komme til at høre mere om.

Vi håber i den grad på, at forholdene stort set er normaliseret til august, så vi igen kan lave friskole, præcis som vi gerne vil det.

Klasselærerne er på plads i de respektive klasser:

0. klasse Anette, 1. klasse Birgit, 2. klasse Tine, 3. klasse Kirsten, 4. klasse Troels, 5. klasse Elisabeth, 6. klasse Maibritt, 7. klasse Maria og 8. klasse Birgitte.

Vi har fået ansat en ny pedelmedhjælp i stedet for Jesper, og Sines ledige barselsstilling er også blevet besat.

Billedet indeholder sandsynligvis: 1 person, sidder, barn, friluftsliv og natur

Coronanyt

Vi vasker stadig ofte hænder, og de respektive klasser er for sig selv i timer og frikvarter. Det har vi besluttet at fastholde indtil sommerferien, med mindre der da kommer helt nye meldinger efter den 8. juni.

Mht. forældres gang på friskolen så bløder vi lidt op. I må gerne gå med jeres børn ind og eksempelvis hente deres tøj eller andet. Vi vil dog stadig gerne, at I begrænser det, så der ikke bliver alt for meget færdsel på de smalle gange og helst heller ingen venten på gangene ude foran klasseværelserne. Tak for jeres forståelse.

Billedet indeholder sandsynligvis: 4 personer, folk, der sidder, græs, sko, barn, friluftsliv og natur

 

Trafiksikkerhed eller mangel på samme

Vi har denne uge flere gange været i dialog med kommunen vedrørende trafiksikkerheden for især vores friske cyklister. Efter at have tilbragt en uge ved forsamlingshuset, er det virkelig gået op for os hvor meget trafik, der er på Vellingvejen om morgenen, og hvor sårbar man egentlig er som cyklist.

Vi har rykket kommunen for opstregning af vores parkeringsarealer. En klar og tydelig opstregning vil også være medvirkende til at højne trafiksikkerheden. Yderligere vil kommunen hjælpe os med at kigge på forholdene for netop cyklisterne, så det møde håber vi kan komme i stand hurtigst muligt.

Fra på tirsdag i næste uge slipper jeg de cyklende elever, og så er de forhåbentligt med på, hvordan de skal køre ned til friskolen.

I må meget gerne minde jeres børn om, hvordan det nu lige er man krydser Vellingvejen om morgenen.

Vi vil gerne, de cykler helt hen til vejen ned mod friskolen. Her stiger de så af cyklen og kigger sig godt for, inden de krydser vejen. Vi skal nok lige være der sådan lidt på afstand, og se om de kan huske det.

I øvrigt er det så dejligt at se så mange, der har valgt cyklen som transportmiddel til og fra skole.

Billedet indeholder sandsynligvis: 3 personer, folk, der sidder, træ, friluftsliv og natur

 

Fra fodboldudvalget

Dejligt at se fodbold er i gang igen. Nu kan man betale kontingent. Gå på VUIF´s hjemmeside og klik på fodbold eller klik på linket, her kan man finde det hold man skal betale for. 

https://vuif.eu/index.php/aktiviteter/fodbold

 

Mvh fodboldudvalget 

 

Billedet indeholder sandsynligvis: 2 personer, folk, der sidder og friluftsliv

 

Sommerskole i Musikskolen

Sommerskole 2020 folder revideret

Spil med – familiemusik

 

Vi ønsker alle en rigtig dejlig pinseferie

På hele personalets vegne

Peter