Fredagsbrev uge 21


Billedet indeholder sandsynligvis: 2 personer, folk, der står, træ, friluftsliv og natur

 

Kære forældre

Et kort fredagsbrev denne gang med nyt fra bestyrelsen og lidt opdateringer.

I mandags kunne vi byde de ældste velkommen, og det var virkelig en fornøjelse at se dem igen. Det virkede til, at langt de fleste også havde glædet sig til at komme i skole igen og da ikke mindst for at se hinanden.

Fra ministerielt hold er det meldt ud, at der stadig er tale om nødundervisning. Vi bruger meget tid på at holde den vigtige håndhygiejne, og hver gang det ringer, skal vi have eleverne ind i hold. Alle elever er også isoleret i deres udeområde og klasseværelse. Dette betyder, at timernes længde bliver reduceret, og at vi eksempelvis ikke bruger andre faglokaler. Gruppearbejde skal også overvejes hver gang, så vi ikke kommer for tæt på hinanden. Vi håber i den grad snart på en opblødning af restriktionerne, så vi kan komme tilbage til den normale hverdag.

Ellers er det med glæde, at kan vi byde Laura velkommen til 4. klasse. Laura startede i tirsdags, og hun kommer fra Ringkøbing skole. Lauras lillebror, Elvis, går i forvejen i Naturhuset. Vi glæder os til samarbejdet med Laura og hendes familie.

 

Billedet indeholder sandsynligvis: 7 personer, folk, der står og friluftsliv

 

I uge 23 har vi kort uge, da det er 2. pinsedag om mandagen og Grundlovsdag om fredagen. Der er muligvis sneget sig en lille fejl ind i den udleverede årskalender, hvor Grundlovsdag ikke er markeret som en fridag, men det er det altså.

Vi holder sidste skoledag fredag den 26. juni og første skoledag i det nye skoleår er onsdag den 12. august.

Billedet indeholder sandsynligvis: 3 personer, folk, der står, græs, træ, friluftsliv og natur

 

Nyt fra bestyrelsen
Da forsamlinger over 10 personer fortsat ikke er tilladt, er det desværre ikke muligt for os, at afvikle generalforsamlingen på nuværende tidspunkt.
Bestyrelsen har derfor drøftet mulighederne for at gennemføre denne senere på året eller alternativt at afholde den som et on-line arrangement eller evt. Drive-In.
Da sidstnævnte begge kræver megen forberedelse og ikke er uden omkostninger, har vi derfor i bestyrelsen besluttet at udskyde generalforsamlingen til efter sommerferien.
Sæt derfor kryds i kalenderen d. 26. August 2020.
Generalforsamlingen vil til den tid blive gennemført på den ene eller anden måde, men vi håber naturligvis at tiden arbejder med os og at vi til den tid alle kan få lov at mødes på skolen igen.

Vi har nu igen fået åbnet skolen for alle årgange – det er dejligt – men må også konstatere at vi med de restriktioner der stadig er, fortsat bruger meget tid på håndvask og Corona relaterede ting. Derfor er det stadig nødundervisning, personalet gør hvad de kan – og hvad der er muligt – under de givne omstændigheder.
I naturhuset er stort set alle børn igen i pasning og de får ligeledes hverdagen til at hænge sammen.
Netop nu kan personalet i begge huse se frem til et par velfortjente feriedage, inden det igen går løs på mandag.

God weekend til alle
På bestyrelsens vegne – Jesper Korsholm.

Billedet indeholder sandsynligvis: 1 person, står, træ, græs, himmel, friluftsliv og natur