Fredagsbrev uge 2


Kære forældre

Så er der gået 14 dage siden juleferien, og på trods af hjemsendelser og meget andet så går tiden jo alligevel.

Restriktionerne er som bekendt nu forlænget til foreløbig den 7. februar. Det vil sige, vi har i hvert fald tre uger mere med nødundervisning. Vi havde egentlig håbet lidt på, at det var en mulighed at få de små ind grundet det lave smittetal i RKSK, men vi må jo nok desværre bøje os for den muterede Corona virus, og så ellers bare holde ud.

I går havde vi lærermøde, og her vendte vi naturligvis alle klasserne. Efter omstændighederne synes vi generelt, det stadig går godt. Vi vil holde fast i at holde en ugentlig kontakt med både jer og jeres børn i 0.-4., og på den måde forsøge at holde fingeren på pulsen i forhold til trivslen og det faglige.

Mht. 5.-8. klasse vil vi holde individuelle samtaler over Teams, når vi mærker et behov.

Ellers vil vi rette fokus på elevernes trivsel, så godt vi nu engang kan det på afstand.

Langt de fleste elever i 5.-8. klasse giver udtryk for, at de egentlig har det godt, men at de bare savner skolen og kammeraterne. Præcis som alle andre børn i Danmark.

For de mindste er udfordringen jo, at de ikke ser hinanden. Mange af jer giver udtryk for, at det materiale jeres børn får at arbejde med er tilpas i mængde og sværhedsgrad. Vi forsøger så godt vi kan, at hjælpe med en form for struktur og gennemsigtighed for dagene.

Vi har dog snakket om, hvorvidt det er en mulighed, at få de yngste elever til at møde hinanden online en gang imellem.

I den kommende uge vil stille og roligt prøve at koble 4. klasse på Teams. I første omgang bliver det til nogle få timer, blot for at de kan se og høre hinanden. Vi har umiddelbart ingen intentioner om, at 4. klasse skal følge deres skema via Teams som de store, det bliver simpelthen for massivt. Men kan det, at de ser hinanden et par gange om ugen bidrage til bedre trivsel, vil det jo være rigtig fint.

Vi vil evaluere på tiltaget med 4. klasse, og kommer det til at fungere, vil vi se på mulighederne for at tage det med længere ned i klasserne, og det skal I nok høre mere om i næste uge.

Vi er opmærksomme på, at der muligvis skal mere til, men hjemsendelsen kan også blive lang, og det er nok fint, at vi stille og roligt kommer ind med nogle nye tiltag, som tiden går.

Til den kommende uge ved jeg, at Kirsten har noget i støbeskeen til de yngste (0.-4.). Anette går vist også og arbejder med noget, så det bliver jo spændende at se, hvad det mon kan være.

Nødpasning

Som tiden går kan frustrationerne over at skulle passe sit arbejde, samtidig med at man skal passe / undervise sine børn nok blive større og større hos mange, en frustration alle vist kan sætte sig ind i. Måske vil nogen også begynde at undersøge mulighederne for nødpasning, så dem ridser jeg lige op her.

Udmeldingerne fra ministeriet omkring nødpasning lyder således:

Kommunalbestyrelsens kriterierier for tilbud om nødpasning skal omfatte:

Børn indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre
er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten
ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet
hjemmefra.

Vi følger de kommunale retningslinjer.

På det seneste pressemøde indskærper myndighederne dog, at man så vidt muligt skal holde sine børn hjemme altså en klar opfordring. Vi har kontaktet ministeriet i dag, fordi vi synes udmeldingerne er uklare, men de er som de er, men med den indskærpelse nævnt ovenfor. Endvidere nævner ministeriet dog, at man generelt skal have udtømt andre muligheder, inden man benytter sig af nødpasning.

Vi har få børn i nødpasning i øjeblikket, og vil gerne sige, at er der en dag eller to, hvor I er meget presset pga. arbejde eller andet, så giv Kristina et kald, så må vi se, om det er en mulighed. Skolebørnene vil modtage nødundervisning, hvis de kommer i nødpasning.

Vi regner helt bestemt med, at vi hver især selv kan bedømme, hvornår der er et behov for nødpasning, et behov der opfylder myndighedernes kriterier og anbefalinger. Vi vil helst ikke gøre os til dommere over, hvem der har et behov eller ej.

Vi skal bare have det her til at køre bedst muligt både hjemme, på friskolen og i Naturhuset.

 

Og så har jeg i øvrigt lige filmet en lille hilsen til jeres børn, som jeg håber I vil vise dem.

Rigtig god weekend til jer alle

På hele personalets vegne

Peter