Fredagsbrev uge 2


Kære forældre

Så nærmer vi os vores fælles forældremøde torsdag den 25. januar.

Lone Belling har skrevet en lille teaser omkring aftenens indhold.

I dag har 5.6. klasse bl.a. produceret mikroplast, og en anden gruppe har henvendt sig til kommunen angående kompostering m.m. Kommunen er faktisk meget nysgerrige på, hvad det er vi har gang i, og de blev nødt til at gå lidt i tænkeboks for at se hvilke muligheder, der er for at indgå i en eller anden form samarbejde.

Bæredygtig dannelse er kommet for at blive på mere end et plan.

Nedenfor snakker Lone Belling også om vigtigheden af at træne og udvikle vores kapacitet for opmærksomhed, empati og resiliens.

(Resiliens er et psykologisk begreb for evnen til at håndtere stress og katastrofer og at et barn viser sig at være modstandsdygtig overfor psykiske problemer.)

 

 

Dannelsesaspektet har altid været vigtigt for Velling Friskole at forholde sig til, og dannelse er jo et af vores fire værdiord.

Vores verden ser anderledes ud end for bare 20 år siden, og der er derfor brug for, at vi voksne forbereder vores børn og unge mennesker på, hvad der venter dem. Det må nok siges at være en meget stor opgave, da vi måske ofte selv har svært ved at følge med, og vide hvad de skal forberedes på. Bekymringer kan der være nok af, og netop den del ved jeg Lone Belling vil lægge ud med, at vi skal forholde os netop til vores egne bekymringer og tanker om verden omkring os.

Velling Friskole er en holdningsskole med klare værdier og holdninger. Rigtig mange af jer har valgt os til for netop vores værdigrundlag og holdninger.

Vi håber derfor også, at der vil være stor opbakning til forældremødet, da det netop er et møde, der på mange måder vil være med til at fortælle om mange af de spændende tanker vi gør os omkring især dannelsesaspektet, men også hvordan vi helt konkret arbejder med og drager det ind i vores undervisning.

Vi glæder os til at se jer torsdag den 25. januar kl. 19.30.

Vi vil rigtig gerne, at I tilmelder jer til en af jeres børns klasselærere enten mundtligt eller via mail senest fredag den 19. januar.

 

 

BÆREDYGTIG DANNELSE – skitser til en empatisk verden

Debataften med Lone Belling på Velling Friskole torsdag den 25. januar.

 

Kloden kalder på mennesker med dannelse og etisk kompas, så vi sammen kan løse tidens nøgleudfordringer – globalt og lokalt. Her er der brug for en opdateret forståelse af almendannelse.

Bæredygtig dannelse er et bud på et fremtidsorienteret dannelsesbegreb, som griber nutidens udfordringer, og udvider den almene dannelse med naturvidenskabelig dannelse, eksistentiel selvdannelse og en hjertes dannelse. Bæredygtig dannelse understøttes når vi træner og udvikler vores kapacitet for opmærksomhed, empati og resiliens.

Her står uddannelsessystemet helt centralt. For data, evidens, test og resultater har trængt de nødvendige dannelsesprocesser i baggrunden. Formål, retning og visioner for både samfundsudvikling og undervisningssektorens er fortrængt af mål, målbarhed og målinger. Vi er blevet dygtige til at svare på hvad og hvordan, men har glemt hvorfor. Vi øver os i at gøre tingene rigtigt, men glemmer samtalen om hvad det rigtige er.

Aftenen bliver en blanding af oplæg, refleksioner og dialog som afsæt for at omsætte det til videre handling og læring i hverdagen

Lone Belling

 

 

Billederne er fra 3.4. klasses idrætstimer.

 

Rigtig god weekend

På hele personalets vegne

peter