Fredagsbrev uge 19


Kære forældre

Dette fredagsbrev indeholder en vigtig fælles besked fra arbejdsudvalget i bestyrelsen vedrørende arbejdsdag den 29. maj.

God wekend

 

Kære forældre

Først og fremmest beklager vi den lidt lange mail, men det er vigtigt, at I får tygget jer igennem, og vi vil gerne, at I har svaret på doodlen inden den 19/5

2020-21 har været et underlig skoleår. Meget har været anderledes, og vi har savnet rigtig mange af de ting, vi plejer at gøre, især arbejdsdag er der mange, der har ventet på.

OBS: 4. Klasses forældre har fået tildelt en anden opgave og er fritaget for deltagelse, på denne arbejdsdag.

Vedr. arbejdsdag på skolen, har vi ikke kunne afholde det, men vores kære pedeller og rengøringspersonale har taget en stor tørn, både i det daglige og i de perioder skolen har været lukket ned.

Men nu går vi mod lysere tider, og vi har besluttet at den planlagte arbejdsdag lørdag den 29/5 bliver afholdt.

Inden skoleåret startede har vi udsendt et skema til jer, hvor I har afkrydset hvilke dage I bedst kunne. På denne liste har 50 familier meldt klar til den 29/5 (se vedlagte til slut), men vi vil så gerne at flere får muligheden for at byde ind og det vil være fantastisk, hvis vi i bestyrelsen kunne mærke at mange bakker op, i en tid hvor vi har en del andre bolde i luften.

Derfor udsendes en ny Doodle, hvor ALLE har mulighed for at tilmelde sig, også de 50 familier der allerede har meldt sig på. Dette for at vi får et samlet overblik over hvem der kommer.

 

Tilmeld herunder:

https://doodle.com/poll/y4aqvkaprqy5xe4w

 

Når man tilmelder sig så skriver hver familie navnet på mor og far, samt en parentes hvori der står, hvor mange man kommer i alt inkl. børn, således vi kan planlægge og bestille mad efter det.

Her er et eksempel:  ”Mitzie og Jesper (5)”

Jeres børn er fortsat meget velkomne, det skal dog siges at børnehavens legeplads er lukket af pga. arbejde med store maskiner dén dag.

Programmet og Corona hensyn

Vi har besluttet, at vi deler os op i 2 grupper. Et hold i Naturhuset og et hold på skolen. Der er allerede igangsat sammensætning af et “special-team”, som har en opgave i Naturhuset. Jer der allerede har fået en opgave i Naturhuset, skal også udfylde en doodle, så der bliver bestilt mad til jer.

Normalt starter vi med fælles morgenkaffe og mødes også til fælles frokost, hvor der kan blive sludret og hygget. Det kan vi fortsat, blot i mindre hold og dagens program bliver som følger:

9.00 – 9.30 

Morgenmad

Alle møder ind og der vil være et smurt rundstykke og en kop kaffe/juice til alle (dette foregår i mindre hold). Der er naturligvis også rundstykker til de børn, der møder op.

Her planlægger vi dagens gøremål.

9.30 – 12.00 

Arbejde 

Husk! at medbringe haveredskaber, trillebøre osv.

12.00 – 12.45

Frokost 

Vi bestiller sandwich til alle med lidt blandet indhold.

Er der nogen med allergi, vil vi gerne have dette at vide inden den 26. Maj af hensyn til bestilling.

Vi afstemmer her, hvor langt vi er med de enkelte opgaver og planlægger de sidste timer.

12.45 – 15.00 

Arbejde 

Vi kommer i mål med det sidste.

Er man færdig med det arbejde man har, opsøger man en “formand”, og aftaler om der er mere man kan gøre, eller om det er tak for nu.

Husk i den sammenhæng, at vi ikke blander os mellem Naturhuset og skolen.

Vi afslutter i mindre hold med en øl eller sodavand, som vi plejer.

Vi har allerede fået henvendelse fra én formand, men vi vil blive rigtig glad, hvis vi hørte fra 1-3 flere, som kunne ha lyst til at hjælpe os på dagen med overblik over opgaver.

Skriv direkte til Mitzie hvis du er klar.

For yderligere spørgsmål til dagen, kontakt:

Mitzie: 60184732 –  mitziehedevang@velfri.dk

 

De 50 tilmeldte er:

 

Anja og Thomas Bjørnsgaard
Jeppe og Katrine Wolff
Dennis Rindom & Diana Kjærgaard
Mia & Søren Spåbæk Sundgaard
Anitta & Carsten Mulbjerg
Sarah tang Andersen Michael tang Nielsen
Mie Lindegaard og Peter Lindegaard
Claus & Berit Christensen
Henrik og Bernille Bruhn
Henning mogensen, Anita Birkmose
Erhard, Næss-Schmidt & Anne Mette Vejgaard
Anja Beck og Kristian Beck Holm
Rikke Jørgensen og Niels Jørgensen
Kasper Graakjær Nielsen & Line Lønborg
Elsebeth Lamare
Henrik Johansen & Thina Green
Karina Vejgaard & Anders Vejgaard
Morten Lassen Lene Kjærgaard
Jannie woetmann og Bjarne Nørmark
Jesper Korsholm & Dorte Korsholm
Holm, Alex og Lottie
Peter Nygaard & Kathrine Nygaard
Maja, Lyck & Kristian, Hedegaard
Johnny A. Plauborg, Adriana A. Bracho
Mikkel og Amalie Amby
Nanna Duch Jeppe Duch
Inez Johansson & Ole Green
Sandie Jensen
Rasmus Bjerge og Stina Bjerge
Michael Sørensen (sila’s far)
Lise Bruzelius og Mikael Biehl Hansen
Maria og Niels Secher Hansen
Elly Halkjær og Steen Bork-Larsen
Pernille Lauridsen og Hans Lauridsen
Ann-Mari og Claus Thomas
Dennis Rindom & Diana Kjærgaard
Anne Mette Vejgaard og Erhard Næss-Schmidt
Katarina Og Nicolaj lønne Lind Kristensen
Inge-Lise og Søren Larsen
Janne Juul Mastrup. Klaus Juul Mastrup
Mette Nordestgaard Kannevorff & Jeppe Nordestgaard
Malene Nielsen &Jesper Nielsen
Christina Lange og Enrique Ariel J. Kennedy
Daniel Dalgaard, Stine Pilgaard
Holm, Lottie og Alex
Sarah Tagmose og David Storch Nielsen
Trine Hornbæk & Martin Riis
Anna Larsen
Kirsten E. M. thomsen og Martin thomsen
Julie Hallum og Christian Hallum