Fredagsbrev uge 18


Kære forældre

Opgaverne er mange og alsidige, når eleverne i 6–8. klasse sidder bag deres skærme og modtager god undervisning fra kl. 9.00 – 13.30. Eleverne i 6. klasse har arbejdet kreativt og selvstændigt med opgaven “genskab”.De er godt nok dygtige og meget kreative, jeg tænker billederne taler for sig selv. Se alle billederne på vores facebook side.

Skoledagen

Det kan jo være lidt svært for jer forældre helt at følge med i hvordan skoledagen tager sig ud i øjeblikket, så her kommer et lille indblik for eleverne i 0. – 5. klasse.

Alle elever modtages ude på områderne, og kl. 8.10 går de i samlet flok ind på skolen. Alle står og venter på, at de sidste ankommer, og det kan derfor godt være lidt irriterende, hvis enkelte kommer for sent, da især når det regner.
Når alle kommer ind, bliver der vasket hænder til den store guldmedalje, hvorefter eleverne går i deres klasser og har morgensang. Alle elever synger stort set hver dag, og de kan også få vist Ultranyheder, få læst op af en bog eller andet. Efterfølgende er der, i de fleste klasser, det vi kalder træningstid, hvor alle enten skriver, tegner eller læser.

Da vi maks. må sidde inde i 45 minutter, giver det sig selv, at undervisningstiden ind imellem bliver kortere, men jeg kan forsikre jer for, at selve undervisningen ikke bliver ringere. Der undervises faktisk på fuldt niveau i de boglige fag. Selve undervisningsformen er selvfølgelig ikke, som vi gerne vil have den skal være set med Velling Friskole briller, for vi må nemlig undvære gruppearbejde og andre samarbejdsformer, og så har vi heller ikke den brede vifte af de super vigtig og relevante kreative fag i øjeblikket.

Mange elever trives faktisk godt i denne meget struktureret hverdag, og så kunne man fristes til at spørge “jamen, er det ikke bare sådan, vi så skal fortsætte”? Der er eksempelvis heller ikke helt så mange konflikter i frikvarterne, når man nu ikke skal dele sit område med andre, og megen aktivitet er arrangeret for en.
At gå igennem livet og skolen er jo også at møde modstand, at lære at håndtere konflikter og lære at arbejde sammen med andre, også selvom man ikke lige er ens og tænker ens, og der er mange flere udfordringer der er nødvendige for at blive dannet og godt rustet til det liv, der venter en efter skolen.
Vi må ikke bare konstruere og strukturere hele børnenes skoledag, de skal i en form være meddeltagende og medbestemmende, de skal have en stemme. Det udvikler dem til at blive gode demokratiske medborgere, der tør, vil og kan tage stilling i et samfund som det danske.
De skal også udfordres, der hvor de ikke er så gode, for det er i det felt, de lærer rigtig meget med den rette hjælp og støtte.
Lige nu og her er det dejligt, at eleverne trods alt får god undervisning og at de i den grad trives, for det er det, der er vigtigt lige nu, men det er bestemt ikke sådan, vi ønsker at fortsætte, for så vil det være nogle andre børn, vi får ud i samfundet efter endt skolegang.

Summa summarum så har vi det godt, og der bliver lavet god undervisning, så derfor er det selvfølgelig også vigtigt, vi kommer i skole hver dag præcis som før Coronaen.

Lærerene der er omkring 6.7.8. klasse er fortsat imponeret over deres tilgang til undervisningen. De arbejder godt med opgaverne og er pligtopfyldende og også loyale i forhold til de opgaver, der bliver givet dem. Det siger sig selv, at undervisningen aldrig nogensinde kan blive den samme, som når eleverne er fysisk til stede, men det tænker jeg ikke, vi behøver at skrive så meget mere om.
Vi skal have dem tilbage i en eller anden form. De unge gør det så godt, i en, især for dem, svær tid. Unge mennesker har i den grad brug for andre unge at spejle sig i og være sammen med. Alt for megen ensomhed og isolation kan føre til nogle unge mennesker med ondt i livet, og dem behøver vi vist ikke flere af. Vi skylder dem simpelthen at få lov komme i gang igen i en eller anden form.

Og med disse ord vil vi gerne ønske jer en rigtig god weekend

På hele personalets vegne

Peter