Fredagsbrev uge 12


Billedet indeholder sandsynligvis: 2 personer

 

Kære forældre

Tusind tak for sidst. Tak for opbakningen og al den positive respons efterfølgende. Eleverne gjorde det jo helt fantastisk, og i virkeligheden ret vildt, at alle, uden undtagelse, stille og roligt og trygt går ind på gulvet og bare leverer den flotteste præstation.

Også tusind tak til det hold forældre der kunne finde tid og overskud til at være sammen med vores elever i dag. Det lyder til, at I har haft en god dag – dejligt.

I lærergruppen er der blevet tænkt en masse gode tanker for det kommende skoleår.

 

Billedet indeholder sandsynligvis: 2 personer, smilende personer, folk på scenen, folk, der dyrker sport, folk, der danser, sko og basketballbane

 

Vi har blandt andet måttet forholde os til, at det nu er indfældet i friskoleloven, at også de frie skoler skal holde prøve i et af følgende praktisk/musiske fag billedkunst, håndværk og design, madkundskab og musik. Den nuværende 6. klasse vil altså skulle til prøve i mindst et af fagene, når de går i 8. klasse. Det har vi naturligvis brugt en del tid på at snakke om, da det at afholde prøver jo er nyt for os. I vil selvfølgelig komme til at høre meget mere om det på et senere tidspunkt.

 

Billedet indeholder sandsynligvis: 3 personer, smilende personer, friluftsliv

 

I den kommende uge kan vi tage vores nye lokaler i brug. Det glæder vi os virkelig til, og I er så velkomne til at komme og kigge, når vi er faldet på plads, der er jo altid kaffe på kanden i personalerummet.

 

Billedet indeholder sandsynligvis: en eller flere personer, sko og basketballbane

 

Louise Aagaard var jo igen forbi til opvisningen, og hun har taget nogle dejlige billeder. En del af dem kommer her i fredagsbrevet, og ellers vil de være at finde på vores FB – side.

 

Billedet indeholder sandsynligvis: 3 personer, smilende personer, barn

 

Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 10. april 2019

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest fredag den 29. marts.

Husk, det er 0. klasses forældre der hjælper til med det praktiske omkring generalforsamlingen.

Indk. generalforsamling-2019

Billedet indeholder sandsynligvis: en eller flere personer, basketballbane og sko

 

Rigtig god weekend

På hele personalets vegne

Peter