Fredagsbrev uge 1


Kære forældre

Så er vi i gang igen, og vi har netop udført en blid landing med kun to dage inden weekend. Der har været en god stemning på friskolen begge dage, og alle elever har været gode til at starte op igen efter en lang juleferie.

Vi har startet året ud med et par fokuspunkter. Områder vi alle skal arbejde seriøst på i januar måned.

Punkterne er:

  • Tal ordentligt og vær en god kammerat.
  • Mobiltelefoner
  • Morgensang herunder “syng med” og deltag.

Det handler egentlig ikke om, at der nødvendigvis er noget der skrider, men blot en særlig opmærksomhed omkring at det vi siger og mener, også er det vi ser og hører blandt vores elever i hverdagen.

I den forbindelse hørte vi i dag til morgensang et lille udsnit af Dronningens nytårstale:

Jeg synes, at der er en tendens til, at vores måde at være sammen på bliver mere overfladisk, mindre nærværende. Vi tager os ikke tid til at forstå hinanden og vi glemmer at respektere hinanden og passe på hinanden.
Det præger også vore børn.

Der er sikkert nogle børn, som ser med i aften?

Til jer vil jeg gerne sige et par ord:

Det vigtige er ikke, hvordan du ser ud eller hvad du har opnået. Men hvem du er, og hvordan du er overfor andre – dine venner og kammerater. Hvis man har så travlt med at opnå det bedste for sig selv hele tiden, kan man slet ikke se, hvordan andre har det.

Man skal give sig tid til at mærke, om en ven er ked af det. Der skal være tid til at forstå, om man har sagt noget, der sårer en anden, eller har drillet for meget. Så må man se at få det gjort godt igen.

Det gælder ikke bare for børn; det skal vi voksne også lægge mærke til.

Det øger tilliden, når vi mødes menneske til menneske og taler med hinanden.
Vel kan vi være uenige. Det skal man have lov til. Det hører med til at tænke over tingene og at danne sig en mening. Men vi skal altid lytte til hinanden og prøve at forstå hinanden.
Det gælder overalt i vores samfund.
Vores fælles styrke næres ved, at vi har respekt for vore medmennesker og viser tillid til hinanden, for vi har alle et ansvar for fællesskabet. Det er selve vort samfunds rødder.

Hvis rødderne er syge, kan træet ikke stå, og det vil tage mange år for et nyt træ at vokse sig stærkt.

Kloge ord fra en aldrende dame og helt i tråd med den gode frø´s budskab, og den måde vi gerne vil holde skole på og være sammen med hinanden på.

Med disse ord og fokuspunkter har vi skudt anden halvleg i gang, og vi glæder os til endnu en omgang Velling Friskole anno 2019.

I må meget gerne snakke med jeres børn om sproget og det at være en god kammerat, så mærker de, at vi alle har samme fokus.

 

Rigtig god weekend

På hele personalets vegne

Peter