Bestyrelsen


Bestyrelsen er skolens højeste myndighed. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig overfor undervisningsministeren.

Bestyrelsen er ansvarlig for at skolens daglige virke er i overensstemmelse med skolens målsætning. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens ledelse samt fastansætter pædagogisk personale. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepenge og er ansvarlig for budget og regnskab.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 2 er valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens 5 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen.

Hvert medlem er valgt for en periode på 2 år.

Se, hvem der sidder i bestyrelsen fra august 2021.

 

 

Bestyrelsen                              Funktion                                                      Mail

Anita Gohr                                Formand                           anitagohr@velfri.dk

Søren Kristensen                     Næstformand                   sorenkristensen@velfri.dk

Thomas Bjørnsgaard               Kasserer                            thomas@velfri.dk

Mitzie Hedevang                     Sekretær                            mitziehedevang@velfri.dk

Anette Barbesgaard                Menig                                  anettebarbesgaard@velfri.dk

Ole Green                                Menig                                   olegreen@velfri.dk

Pia Øllgaard                             Menig                                   piaollgaard@velfri.dk

 

Underskrevet standardvedtægter for Velling Friskole

 

 

0384_001_side_01

0384_001_side_02

 

 

0384_001_side_03

0384_001_side_04

0384_001_side_05 0384_001_side_06

 

 

0384_001_side_07

0384_001_side_08

0384_001_side_09

0384_001_side_10

0384_001_side_11

0384_001_side_12