Bestyrelsen


Bestyrelsen er skolens højeste myndighed. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig overfor undervisningsministeren.

Bestyrelsen er ansvarlig for at skolens daglige virke er i overensstemmelse med skolens målsætning. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens ledelse samt fastansætter pædagogisk personale. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepenge og er ansvarlig for budget og regnskab.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 2 er valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens 5 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen.

Hvert medlem er valgt for en periode på 2 år.

Bestyrelsen fra 1. maj 2022:

Anita Gohr (Formand)

anitagohr@velfri.dk

Ole Green (Næstformand)   

olegreen@velfri.dk

Thomas Bjørnsgaard  (Kasserer) 

thomas@velfri.dk

Mitzie Hedevang  (Sekretær) 

mitziehedevang@velfri.dk

Gitte Brændgaard (Menig) 

gittebraendgaard@velfri.dk

Daisy Imhof (Menig)

daisyimhof@velfri.dk

Jacob Brøndum Christensen (Menig)

jacobchristensen@velfri.dk

 

Underskrevet standardvedtægter for Velling Friskole

 

 

0384_001_side_01

0384_001_side_02

 

 

0384_001_side_03

0384_001_side_04

0384_001_side_05 0384_001_side_06

 

 

0384_001_side_07

0384_001_side_08

0384_001_side_09

0384_001_side_10

0384_001_side_11

0384_001_side_12