Bestyrelsen


Bestyrelsen er skolens højeste myndighed. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig overfor undervisningsministeren.

Bestyrelsen er ansvarlig for at skolens daglige virke er i overensstemmelse med skolens målsætning. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens ledelse samt fastansætter pædagogisk personale. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepenge og er ansvarlig for budget og regnskab.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 2 er valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens 5 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen.

Hvert medlem er valgt for en periode på 2 år.

Se, hvem der sidder i bestyrelsen i 2018/2019

Bestyrelsen                              Funktion                       Udvalg

Sarah Tang Andersen               Formand                        Økonomi og forretning

Jesper Korsholm                       Næstformand               Byggeudvalg

Søren Kristensen                      Kasserer                        Økonomi og forretning

Rikke Glüsing                            Sekretær                       Rengøringsdag og arbejdsdag

Thomas Bjørnsgaard                Menig                             Rengøring og arbejdsdag

Kirsten Mark                             Menig                             ERFA

Anita Gohr                                Menig                             Bindeled til Naturhuset

 

Underskrevet standardvedtægter for Velling Friskole

 

 

0384_001_side_01

0384_001_side_02

 

 

0384_001_side_03

0384_001_side_04

0384_001_side_05 0384_001_side_06

 

 

0384_001_side_07

0384_001_side_08

0384_001_side_09

0384_001_side_10

0384_001_side_11

0384_001_side_12