Bestyrelsen


Bestyrelsen er skolens højeste myndighed. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig overfor undervisningsministeren.

Bestyrelsen er ansvarlig for at skolens daglige virke er i overensstemmelse med skolens målsætning. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens ledelse samt fastansætter pædagogisk personale. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepenge og er ansvarlig for budget og regnskab.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 2 er valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens 5 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen.

Hvert medlem er valgt for en periode på 2 år.

Se, hvem der sidder i bestyrelsen pr. 1. maj 2019

Fra venstre Ole Green, Pia Øllgaard, Mitzie Hedevang, Jesper Korsholm (formand), Anita Gohr (sekretær), Thomas Bjørnsgaard (næstformand), Søren Kristensen (kasserer)

Bestyrelsen                              Funktion                Udvalg                                        Mail

Jesper Korsholm                       Formand                Økonomi og forretning              jesperkorsholm@velfri.dk

Thomas Bjørnsgaard                Næstformand        Arbejdsdage, forretning             thomas@velfri.dk

Søren Kristensen                      Kasserer                 Økonomi                                     sorenkristensen@velfri.dk

Anita Gohr                                 Sekretær                Bindeled til Naturhuset             anitagohr@velfri.dk

Mitzie Hedevang                       Menig                      Arbejdsdage                               mitziehedevang@velfri.dk

Ole Green                                  Menig                      Kontakt Støtteforening             olegreen@velfri.dk

Pia Øllgaard                               Menig                     ERFA                                           piaollgaard@velfri.dk

 

Underskrevet standardvedtægter for Velling Friskole

 

 

0384_001_side_01

0384_001_side_02

 

 

0384_001_side_03

0384_001_side_04

0384_001_side_05 0384_001_side_06

 

 

0384_001_side_07

0384_001_side_08

0384_001_side_09

0384_001_side_10

0384_001_side_11

0384_001_side_12