Årets gang


Værd at vide VF 21-22

Værd at vide om hverdagen på Velling Friskole

Skoleåret 21/22

Årets gang på friskolen

 1. Første skoledag er en festdag. Alle modtages via hovedindgangen af lærerne. Derefter begynder vi dagen med morgensang i multisalen, hvor lærere og alle klasser, samt nye børn og forældre, bliver præsenteret. Der er kaffe til forældrene, mens børnene har den første time. Husk en lille madpakke. Dagen sluttes af i fællesskab, og alle har fri kl. 12.00. Friskolens SFO – Satellitten – har åbent denne dag.

2. Skoleåret indledes med Trivselsdage, hvor alle klasser, undtagen 0. og 1. klasse, har en overnatning. Man betaler 75,- kr. til forplejning, som trækkes via skolepenge.

3.Der afholdes en ”Familiedag”, hvor forældre og søskende er velkomne, som regel en lørdag i september. Dagen gælder som en obligatorisk skoledag.

 1. Fredag før efterårsferien er der skolernes motionsdag. Børnene møder til normal tid i løbetøj. Eleverne er aktive mellem kl. 9.00 og 10.45. Børnene har mad med til et fælles festbord kl. 11.15 – det kan være pølsehorn, pizzasnegle, frikadeller, tærte, frugt og grønt etc.

Der er brug for forældrehjælp – enten til at stå ude på ruten eller hjælpe til i køkkenet. Forældre er også meget velkomne til at løbe med på ruten.

Dagen slutter kl. 13.25.

5. Der afholdes forældremøder i de respektive klasser i efteråret.

 

6. 13. december kl. 8.10 går 6. klasse Lucia-optog.

Forældre er meget velkomne. Efter optoget og morgensang fortsætter timerne som normalt.

 

 1. I slutningen af november har vi tre dage med julehygge, de 2 første dage arbejder vi i juleværksteder. Eleverne vælger sig ind på diverse værksteder, hvor der bl.a. produceres julegaver. Fredag bliver der hygget med diverse juleaktiviteter, og der pyntes op på skolen.

 

 1. Hvert andet år i december har Velling Friskole sin egen juleaktivitetsdag, hvor alle elever er fælles. Ofte ændret sluttidspunkt. Alle møder i skole i idrætstøj

 

 1. Den 17. december er der sidste skoledag inden juleferien. Alle er velkomne. Eleverne har fri kl. 13.25. Forældre inviteres til julehygge over middag og indtil eleverne har fri.

 

 1. Fælles forældremøde for hele skolen som regel i januar/februar. Forældremødet arrangeres i samarbejde med bestyrelsen.
 2. Fastelavnsfesten foregår så vidt muligt fastelavnssøndag kl. 14.00 – 16.00. Alle møder udklædte. Det er hyggeligt, når også de voksne er udklædte. En dag med tøndeslagning for alle udklædte, kaffe og fastelavnsboller.

 

Til dette arrangement tages entré.

Støtteforeningen og 4. kl.’s forældre står for afholdelsen af arrangementet.

 

 1. Forældresamtaler eller hjemmebesøg afholdes 1 gang om året i 0.-6. kl. og 2 gange i 7.-8. kl. Forældresamtaler foregår på skolen, og der er afsat ca. 20 min. pr. elev. Når man starter i 0. klasse, og når man ellers får ny klasselærer i de små klasser, er der tradition for, at klasselæreren tager på hjemmebesøg.

 

 1. Friskolen deltager i forårsopvisningen i ROFI-hallen hvert år i marts. Det foregår i en weekend. Alle børn og lærere laver en flot gymnastikopvisning på ca. 25 minutter. Dagen tæller som en skoledag, og den er derfor obligatorisk.

 

I ugen op til opvisningen omdannes en skoledag til fælles træningsdag på Fjordvang Efterskole, hvortil man møder omklædt. Forældre inviteres til generalprøve på Fjordvang Efterskole.

 

 1. Intro-forløb til Ungdomsuddannelserne. 8. kl. skal i en uge i løbet af foråret på besøg på diverse ungdomsuddannelser – dette plejer at være i uge 11. Der er mulighed for komme ud at opleve to

forskellige uddannelser efter eget valg – 2 dage pr. uddannelse. Eleverne er selv ansvarlige for transport til og fra uddannelsesstederne.

 

 1. Generalforsamling

Hvert år i april måned afholder Velling Friskole og Naturhuset den årlige generalforsamling.

Der er tradition for et stort fremmøde, og det er i alles interesse at få valgt de rigtige forældrerepræsentanter ind i bestyrelsen. Da en friskole helt og holdent er forældrenes skole, så er godt bestyrelsesarbejde en vigtig brik i den store sammenhæng.

Forældre til elever i 0. kl. står for beværtningen og det praktiske denne aften.

 

 1. Forårsfesten er det helt store brag af en musicalforestilling, hvor alle skolens børn og

voksne deltager. Festen ligger torsdag aften før Store Bededag, og der øves fra torsdag i ugen før til og med torsdag, hvor der om formiddagen er en forestilling for alle interesserede herunder bedsteforældre. Om aftenen er der forestilling kl. 19.00. Grundet pladsmangel er aftenforestillingen primært for forældre, søskende og gamle elever. Der tages entre og heri inkluderet kaffe/te og varme hveder til de voksne. Til børnene er der slikposer og sodavand.

Efterfølgende er der dans og underholdning i gymnastiksalen for alle – og festen slutter kl. ca. 22.30

 

 1. Alle er på lejrskole hvert år. Lejrskolen kan være fælles for det meste af skolen eller opdelt i klasser. 7.-8. klasse tager af sted i efteråret og resten af skolen tager oftest af sted i maj eller juni. Man betaler 75,- kr. pr. døgn til forplejning. Der kan være tale om begrænset ekstrabetaling i nogle af klasserne, alt efter hvor turen går hen. Betaling til lejrskole trækkes automatisk sammen med skolepengene.

 

 1. Sommertræf (Stjerne for en aften)

Hver sommer, en weekend i juni, er der sommertræf i Velling. Det er et stort arrangement, som foregår over flere dage. Det starter torsdag og slutter lørdag.

Torsdag arrangeres der Mølleløb af VUIF i samarbejde med DGI. Som regel er der en 5,5 km rute og en 11 km rute. Alle kan være med store som små.

Fredag er der Stjerne for en aften, hvor rigtig mange af friskolens børn optræder på scenen. Deltagelse i Stjerne for en aften er frivillig, men typisk vælger stort set alle børn at være med. Friskolens lærere hjælper børnene med at øve op til selve aftenen.
Fredag eftermiddag i tidsrummet 14-16 afholdes der generalprøve, hvor alle børn, der deltager i aftenens show, skal være med.

Lørdag er der aktiviteter på festpladsen for alle, og om aftenen er der fest for de voksne.

Det er vigtigt at understrege, at sommertræf ikke kun er for Vellingboere, men for alle med interesse i Velling.

 

 1. Prøven i praktisk-musisk valgfag for 8. kl. ligger i slutningen af uge 22.

 

 1. Sidste skoledag begynder med morgenmad for 8. klasse og lærerne kl. 7.15. Der er fælles morgensang med tale til 8. kl. Derefter er der fodboldkamp mellem 8. kl. og lærerne – som regel udklædte! Resten af skolen samt de fremmødte forældre hepper. Efter fodboldkampen er der fælles aktiviteter og årets sidste time i klasserne. Til sidst sluttes der fælles i Multisalen, hvor lærerne ønsker god sommerferie med håndtryk til hver enkelt elev. Eleverne har fri kl. 13.25.

Andre oplysninger i alfabetisk orden

Arbejdsdage

Forældre vælger sig på to arbejdsdage af ca. 6 timers varighed i løbet af året. Det drejer sig om hovedrengøring, vinduespudsning og havearbejde. Det plejer at være hyggelige dage, hvor skolen sørger for forplejning. Det er meget berigende, at børn og søskende deltager, så det bliver en fælles oplevelse.

Undtaget er forældre til børn i 4. klasse, idet de er medarrangører ved 3-4 af skolens faste årlige fester og andre arrangementer.

 

Elevmøder

Der afholdes elevmøder, hvor alle elever og lærere deltager. Til elevmøderne udformes en dagsorden, og der tages referat. Punkterne på dagsordenen diskuteres ude i klasserne i den på skemaet afsatte tid. Vi mener, det er vigtigt, at eleverne har medindflydelse på egen skoledag.

 

Emneuger

To til tre gange om året afholder vi emneuger, hvor vi bryder det normale skema og virkelig har tid til fordybelse i et emne. Emneugerne kan afholdes i klasserne eller på tværs af klasserne, og andre gange har hele friskolen et fælles emne. I emneugerne kan der godt være ændringer i sluttidspunkterne, men dette meddeles i god tid i Fredagsbrevet eller via klassemailen.

 

Fagdage

Vi holder fagdage i løbet af et skoleår. En fagdag giver tid til fordybelse i et fag/emne, der er mulighed for at tage på ekskursioner, og samtidig kan vi tilgodese de fag, der er behov for. På fagdagene kan der godt være ændringer i sluttidspunkterne, men dette meddeles i god tid i Fredagsbrevet.

 

Forældremøde i klasserne

I efteråret afholdes der forældremøde i de respektive klasser. Her er klassen i centrum både hvad angår trivsel og faglighed. Oftest tages der også andre mere overordnede emner op; som værdier, fremtiden, legeaftaler, ungdomsproblemer etc. Der vælges samtidig repræsentanter til forældrerådet.

 

Forældreråd

Der er forældreråd i hver klasse. Forældrerådet består af 2-4 forældre.

Forældrerådet kan evt. hjælpe med det praktiske i forbindelse med forældremøder og udflugter samt arrangere et par sociale arrangementer for klassen, f.eks. en fællesspisning.

 

Fravær

 1. Hvis I kender til fravær på forhånd, skal I rette henvendelse til jeres børns klasselærer. Det kan være i tilfælde af enkelte fridage, læge- og tandlægebesøg mm.
 1. Hvis jeres børn skal have fri mere end to dage, skal I rette henvendelse til skoleleder Karoline Reenberg på karoline@velfri.dk

 

 1. Hvis jeres børn er fraværende grundet akut opstået sygdom, skal I skrive en mail om morgenen til sygdom@velfri.dk, hvorefter Sine eller Karoline giver lærerne besked.

 

Fredagsbrevet

Fredagsbrevet på www.vellingfriskole.dk indeholder al vigtig information fra skolen, og vi forventer, at det bliver læst hver uge. Det er en god idé at læse det højt hjemme eller informere børnene om de oplysninger, der er relevante for dem. De seneste ugers Fredagsbreve findes på hjemmesiden. Der orienteres pr. mail hver uge om offentliggørelsen af den pågældende uges fredagsbrev.

 

Klasselærerne skriver information ud til klasserne efter behov.

 

Fælles forældremøde

Hvert år afholdes der fælles forældremøde i januar, hvor der er mulighed for, at vi alle får hilst på hinanden. Det fælles forældremøde bruges til at få vendt, hvad der rører sig på Velling Friskole af større ting, men også mere generelt i den frie skoleverden.

 

Fødselsdage

Vi opfordrer til, at man inviterer hele klassen, hvis man inviterer til fødselsdag – det giver et godt fællesskab.

Hvis friskolen er ledig, kan man altid, uden beregning, låne den til afholdelse af fødselsdagsarrangementet. Mange serverer ”afhentningskaffe” for forældrene, også i de ældste klasser.

 

Idræt

Alle er som regel ude i gymnastik fra sommerferie til efterårsferie og fra påskeferie til sommerferie. Det er godt at have et par løbesko eller kondisko. Alle skal have idrætstøj og håndklæde med og i bad efter timen.

 

Lån/leje af friskolen

Friskolen kan, uden beregning, altid lånes til arrangementer, der i den ene eller anden form vedrører eleverne. Det kan være klassearrangementer, fødselsdagsfester etc.

 

Madpakker

Vi opfordrer til sunde madpakker, og at man undgår at give børnene slik og kage med.

Eleverne har mulighed for at tilmelde sig mælkeordning ved skoleårets begyndelse på www.skolemælk.dk

Friskolen har også en frugtordning med varieret udbud. Frugtordningen er i skoleåret 21/22 gratis for eleverne grundet EU-tilskud.

 

Mandagsidræt

Hver mandag morgen står der fællesidræt på skemaet for 0.-6. kl. Både børn og personale har idrætstøj på hele dagen, og vi går ikke i bad efter denne idrætstime.

Vi er som oftest ude, og vi vil derfor gerne, at børnene har løbe/kondisko på. Det kan være svært at løbe 3 km i vinterstøvler.

 

Morgensang

Tirsdag til fredag kl. 8.10 til 8.30 har vi morgensang.

Vi starter med en morgensang, og inden sidste vers beder vi fadervor.

Det er lærerne, der på skift afholder ugens morgensang, og de bestemmer temaet og sangene, der skal synges.

Når et barn har fødselsdag, fejrer vi naturligvis også det.

Man er altid meget velkommen til at være med til morgensang sammen med sit barn.

Efter morgensang er der fortælling.

 

Overnatning

Lærerne arrangerer som hovedregel en overnatning årligt i 2. – 8. klasse. Overnatningen foregår i forbindelse med Trivlsesdagene i august. Man betaler 75,- kr. til forplejning som trækkes sammen med skolepengene.

 

Projekt og moduluger

I 7.- 8. kl. er der 2-3 projekt/moduluger i løbet af et skoleår. I disse uger er det normale skema sat ud af drift, og der bliver udelukkende arbejdet med det projekt/modul, vi er i gang med. Ugen sluttes tit af med fremlæggelser eller en forestilling, hvor forældre er meget velkomne. I projekt/moduluger kan der godt være ændringer i sluttidspunkterne, men dette meddeles i god tid pr. mail.

 

Udeskole

På Velling Friskole praktiserer vi udeskole for 0.-4. klasse fra sommerferien frem til efterårsferien, og fra påskeferien frem til sommerferien. Vi er altid ude, og det er vigtigt, at børnene har tøj på, der passer til vejret. Regntøj og gummistøvler er obligatoriske.

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning

 1. og 8. kl. får besøg af en UU-vejleder. Der bliver informeret om ungdomsuddannelserne, og hvis det er nødvendigt, er der mulighed for individuel vejledning. 8. kl. er på en uges introforløb til Ungdomsuddannelserne.

Velling Friskoles UU-vejleder er: Jens Søndergaard Nielsen, Mobil 30761669

 

Åben morgensang

En gang om måneden er alle, uanset tilknytning til friskolen, velkomne til åben morgensang og fortælling kl. 8.10 – 8.50. Der er kaffebord for ”gæsterne” i Lille Mediatek efterfølgende.

Åben morgensang aflyses ved sammenfald med helligdage, lejrskole m.m. Tjek datoerne i årskalenderen på hjemmesiden.

 

 


Generelle forhold

– Ved akut opstået sygdom sendes en mail til sygdom@velfri.dk. Kendt fravær aftales med klasselæreren eller skolelederen.

 

– I starten af skoleåret sendes en liste på klassemail med alle forældres adresser og telefonnumre til de forskellige klasser.

 

– Alle er velkomne på lærerværelset, og forældre må gerne tage en kop kaffe/te.

 

– Forældre og familie er altid velkomne til morgensang.

 

– Det forventes, at børnene tager hjem efter deres sidste skemalagte time. Skolen og dens udenomsarealer er forbeholdt SFO indtil kl. 16.30

 

– Efter madpakkespisning skal alle, undtagen 7.-8. klasse, ud i det lange udefrikvarter – husk derfor regntøjet, når det er aktuelt.

 

– Alle elever har mulighed for at lægge deres madpakke i køleskabet ved vandgangen.

 

– Vi har sko-fri skole. Eleverne må gerne bruge indesko/hjemmesko indenfor.

 

– Skolen er som udgangspunkt en mobilfri skole.

 

– Fra 5. klasse skal elever medbringe egen computer til undervisningen. Forældre har selv ansvaret for, at computeren er forsikret.

 

Velling Friskole, Rydbjergvej 8, Velling, 6950 Ringkøbing, 97321659